Home Comprehensive History World Record Albert's Old Website Contact
logo

Yn Gymraeg Welsh Language Version (United Kingdom)

Code: 009461 (barcode)
© Winning Moves UK, 2007

Some of London's main streets are familiar to a host of children and adults through the Monopoly board game, with almost everyone recognising the names of Mayfair, Park Lane and Bond Street. Now the towns and cities of Wales will become equally as familiar, with a new Welsh-language version of the game. Cardiff Bay will replace Mayfair and the Menai Straits will take over from Park Lane. Winning Moves UK invited the Books Council to assist them in selecting appropriate names for the game board, and the Council sought the assistance of the leading language expert D. Geraint Lewis, who has published numerous dictionaries and grammar books.

English.

A Welsh-language version of the popular family game, based on the towns and cities of Wales. A game for 2-8 players of all ages, where they can win or lose a fortune as they travel the length and breadth of Wales.

The rules of the game are in both Welsh and English.

Monopoly yn Gymraeg (Monopoly in Welsh) is ideal for all users of Welsh - whether fluent Welsh speakers or learners.

Welsh.

Fersiwn uniaith Gymraeg o'r gêm deuluol boblogaidd, wedi'i seilio ar rai o brif drefi a dinasoedd Cymru. Bydd cyfle i blant a phobl o bob oed ennill neu golli eu ffortiwn wrth deithio Cymru gyfan, o Fôn i Fynwy.

Gêm i 2-8 chwaraewr o bob oedran. Mae rheolau'r gêm yn ddwyieithog.

Mae hon yn glasur o gêm sy'n addas ar gyfer pawb sy'n mwynhau chwarae gemau bwrdd.

Cwm-sgwt Uchaf

Cwm-sgwt Isaf

Cwm Rhondda

Blaenau Ffestiniog

Caergybi (Holyhead)

Y Trallwng (Welshpool)

Y Bala

Y Fenni (Abergavenny)

Aberhonddu (Brecon)

Caernarfon

Caerfyrddin (Carmarthen)

Red

Beddgelert

Talacharn (Laugharne)

Llangollen

Aberystwyth

Llandudno

Penarth

Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan)

Pen Llŷn (Lleyn Peninsula)

Penrhyn Gŵyr (Gower)

Glannau’r Fenai (Menai Straits)

Bae Caerdydd (Cardiff Bay)

Pont Menai (Menai Suspension Bridge)

Pont Hafren (Severn Bridge)

Pont Cleddau

Pontcysyllte

Dinorweg

Llyn Brianne

Tax

Treth Incwm

Treth Y Cyngor

Siawns

Cist Y Gymuned

Get In Touch

worldofmonopoly@gmail.com

Copyright © World of Monopoly 2003 - 2024

MONOPOLY, Waddington's, Parker Bros., Tonka and Hasbro and are Registered Trade Marks with Hasbro, 1935 2024, HASBRO, PARKER BROTHERS, Tonka, Waddington's, the MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. MONOPOLY name and character, as well as each of the distinctive elements of the board and playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment. © 1935, 2024 Hasbro. The Winning Moves logo is the registered trademark of Winning Moves and the USAopoly logo is the registered trademark of USAopoly. Groep 24 Logo is the registered trademark of Groep 24. Identity Games Logo is the registered trademark of Identity Games. All Rights Reserved. Used with Permission.

All photos and information are copyright to the original owner or this website and must not be copied or used without permission via the website.

© World of Monopoly. All Rights Reserved.