Home / Start
Back / Terug
Content

België

Presentation:
version 2000

Presentatie:
versie 2000

Vlag Belgie

 Aantal versies: 54

  Uitgave: 29 oktober, 2009

In dit tweetalige land kunt u 3 verschillende borden tegenkomen. Vanaf het begin, dus vanaf vóór de Tweede Wereldoorlog, worden er spellen uitgegeven in slechts 1 taal, dus óf in het Vlaams óf in het Waals.
Naast de geheel Belgische edities worden er ook Nederlsandse en Franse uitgaven verkocht.

 

Waalse versie: alle steden en straten uit zowel het Waalse- als het Vlaamse gebied worden in het Frans geschreven. Het zijn vanaf Start resp.:

Louvain (Rue de Diest) - Malines (Rue de Catherine) - Gare du Nord  (elektrische loc) - Tournai (Rue Royale) - Dinant (Rue Grande) - Mons (Grand Rue) - Namur (Avenue de la Gare) - Charleroi (Rue de Marcinelle) - Knokke (Le Zoute Avenue du Littord) - Gare Centale (tandradwagon) - Bruges (Rue des Pierres) - Ostende (Rue Adolphe Buyl) - Courtrai (Rue de Lille) - Spa (Place du Monument) - Arlon (Grand Rue) - Hasselt (Grand Place) - Tramway Vicinaux (ander model elektrische loc) - Liège (Place St.Lambert) - Bruxelles (Rue de Laeken) - Gand (Rue des Champs) - Namur (Rue de l'Ange) - Verviers (Place Verte) - Hasselt (Rue du Demer) - Gare du Midi (kabelbaan met grote cabine) - Anvers (Place de Meir) en Bruxelles (Rue Neuve).

De namen van de straten en de stations staan, voor de betere leesbaarheid, 2x op de velden genoemd; op de utiliteitsvelden slechts 1x.

 

Vlaamse versie: In deze versie worden uitsluitend steden uit het Vlaamse gebied gebruikt, t.w. vanaf Start:

Leuven (Dieststraat) - Mechelen (Bruul) - Station "Noord" (elektrische loc) - Leuven (Bondgenotenlaan) - Turnhout (Gasthuisstraat) - Turnhout (Leopoldstraat) - Aalst (Lange Zoutstraat) - Brugge (Vlamingenstr.) - Knokke (Kustlaan) - Station "Centraal" (tandradwagon) - Brugge (Steenstraat) - Oostende (Kapelstraat) - Kortrijk (Rijselstraat) - Tienen (Leuvensestraat) - Gent (Kortrijksestraat) - Hasselt (Grote Markt) - Buurtspoorwegen (ander model elektrische loc) - Antwerpen (Groenplaats) - Brussel (Lakenstraat) - Gent (Veldstraat) - Antwerpen (Huidevettersstraat) - Gent (Vlaanderenstraat) - Hasselt (Demerstraat) - Station "Zuid" (kabelbaan met grote cabine) - Antwerpen (Meir) en Brussel (Nieuwstraat).

De namen van de straten en de stations staan, voor de betere leesbaarheid, 2x op de velden genoemd; op de utiliteitsvelden slechts 1x.

 

 

Tweetalig: Voor de Waalse steden worden Franse namen gebruikt, voor de Vlaamse dus Vlaamse namen en voor Brussel dus beide! Vanaf Start/Départ zijn dat:

Dinant (Rue Grande) - Leuven (Diestsestraat) - Noordstation/Gare du Nord - Brugge (Steenstraat) - Spa (Place du Monument) - Oostende (Kapellestraat) - Arlon (Rue de Diekirch) - Mechelen (Bruul) - Verviers (Place Verte) - Centraal Station/Gare Centrale - Knokke (Lippenslaan) - Tournai (Rue Royale) - Antwerpen (Groenplaats) - Liège (Rue St. Léonard) - Kortrijk (Lange Steenstraat) - Mons (Grand Place) - Buurtspoorwegen/Tramway Vicinaux - Hasselt (Grote Markt) - Namur (Place de L'Ange) - Brussel/Bruxelles (Hoogstraat/Rue Haute) - Gent (Veldstraat) - Charleroi (Boulevard Tirou) - Liège  (Boulevard d'Avroy) - Zuidstation/Gare du Midi - Antwerpen (Meir) en Brussel/Bruxelles (Nieuwstraat/Rue Neuve).

Per stad zijn slechts 1 of 2 straten in het spel opgenomen. Er zijn heel precies 10 Waalse-, 10 Vlaamse- en 2 Brusselse straten, dus dáár zal geen taalstrijd door ontbranden.
De straten worden slechts 1x per veld genoemd; de stations, de utiliteitsbedrijven, de Kans- en Algemeen Fonds-kaartjes daarentegen in beide talen.

 

 

Oudste (?) Belgische editie.Versie: Kleine, zwarte doos met los bord (1) - Waalse versie
             Edition spéciale pour la Belgique conforme à l’original 
             (avec l’autorisation de John Waddington Ltd.)

Uitgever: Waddington/ deSka-Bruxelles - ±1938
Afmetingen van de doos: 21,3 x 21,6 x 3,3 cm
          van het losse bord: ca.26,5 x 51,0 x 4,0 cm
Het spel:
Dit spel komt uit de collectie van Leon van Orsmael - B.

Dit is waarschijnlijk één van de eerste Belgische Monopoly-spellen, enwel vanwege de 
Waddington kenmerken
als:

De vermelding dat het spel "speciaal voor België gemaakt is met toestemming 
van Waddington
. (Het werd waarschijnlijk bij Miro in Frankrijk gemaakt.)

Het typische "locomotievenplaatje onder het woord Monopoly in open letters". 
Opvallend is echter dat deze Belgische versie afwijkt van de oorspronkelijke versie van Waddington. Daarop 
staan 2 oude stoomlocs, terwijl er rookpluimen uit de schoorstenen van de huizen door de letters N en P  
kronkelen. In dit spel staat er links echter een elektrische loc, rechts een (anders getekende) stoomloc en 
midden tussen de huizenblokken staat fr, waarvan de f doorloopt in de middelste O van Monopoly in open letters.
 
(Zover mij bekend is deze versie van het "rode Waddington-plaatje" niet in Frankrijk gebruikt, zoals te verwachten is, vanwege het fr-teken.)

Slechts een <-teken in het Chancellerie veld en een ruitvormig-blokje op het Extra Belasting veld. (Na 1961 verschenen de typisch Parker symbolen als de blauwe schatkist en de gouden ring met diamant.)

De teksten op de velden staan er 2x enwel gespiegeld, opdat ze alzijdig goed leesbaar zijn.

Afwijkingen van het Waddington ontwerp, en daarom zo kenmerkend voor deze Belgische spellen, zijn:

Het niet toepassen van de groene locomotiefjes op de station-velden, maar 2 verschillende locomotieven, een tandradwagon en een kabelbaan-met-grote-cabine.

Alle 4 de hoekpunten, nl:

Dat u bij Start Frs. 4000,- krijgt staat 2x vermeld

In de Gevangenis zit een jongetje met zwart haar achter 3 tralies.

Op Vrij Parkeren staan nu, behalve het "rode autootje met reserve wiel" ook nog 2 blauwe parkeerborden.

 In dit spel wordt u door een Engelse Bobby met helm naar de Gevangenis gestuurd.  

Deze "kleine doos" is om onduidelijke redenen zo'n 5,2 cm breder en 2,4 cm langer dan het "Minidoosje" van Waddington, dat nauwelijks groter is dan het "rode locomotieven-plaatje".

Eerste Belgische bankbiljetten.Om de volgende redenen dateer ik deze uitgave uit  ca. 1938, dus vlak vóór W.O. II:

In 1936 kreeg Waddington - UK, de Europese zakenrelatie van Parker Brothers - USA, het recht 
van productie in eigen land en licentie-verlening en verkoop in Europa en daarbuiten. Zo kregen 
o.a. een Duitse en Belgische firma (iets later dan 1936) het recht om de officiële Monopoly 
spellen in hun land uit te geven. Er werden toen kennelijk nog geen al te stringente instructies 
gegeven waaraan men zich bij het ontwerp van het spel te houden had. Dit leidde ertoe dat het 
ontwerp van dit Waalse bord afwijkt, zoals hierboven uitvoerig is beschreven.

Maar ook de 7 bankbiljetten wijken in de beginperiode belangrijk af van de officiële Monopoly- 
biljetten met de vermelding "pat.app. for no. 3796-36".
Evenals in Nederland werd lange tijd een belangrijk afwijkend ontwerp gebruikt, zonder enige 
Monopoly-vermelding. 
Voor België werden de biljetten dus in zwart gedrukt op gekleurd papier, in de waarden: 
20
- 100 - 200 - 400 (wit) - 1000 (wit) - 2000 en 10000. Zie nevenstaande foto.

Ook werden in België niet de typisch Monopoly metalen lopers als race-auto, boot, schoen, strijkijzer, 
enz. gebruikt, maar eenvoudig de allom bekende gekleurde, houten Mens-Erger-Je-Niet-pionnetjes.

Verder zijn kenmerkend voor deze uitgave:

De rugzijde van het bord is goud-kleurig en draagt op 1 helft het "rode Waddington-plaatje". 

Opvallend is ook dat in een Waalse uitgave het spel begint bij Start, i.p.v. Départ.

De binnendoos heeft 2 wit-kartonnen opvulstukken en een wit bakje voor de attributen.

De huur van de 3 onbebouwde gele straten is, zoals over de hele wereld tot ca. 1982 het geval was, gelijk. Hier dus Bfr 440,-. 

De Chance kaartjes zijn lichtblauw en de Chancellerie-kaartjes lichtroze.

De huisjes en de (lange) hotels hebben de vorm van een driehoekige tent en zijn van mooi glanzend hout.

De beide witte dobbelstenen zijn van plastic en hebben zwarte stippen.

 

Tweede Waalse kleine ds, maar met Monopoly geld.Versie: Kleine, zwarte doos met los bord (2) - Waalse versie
             Edition spéciale pour la Belgique conforme à l’original (avec l’autorisation de John Waddington Ltd.)
Uitgever: Waddington/ deSka-Bruxelles - ±1938
Afmetingen van de doos: 21,3 x 21,6 x 3,3 cm
          van het losse bord: ca.26,5 x 51,0 x 4,0 cm
Het spel:
Dit spel is eigendom van Pierre Yves Duchesne - B.

Gezien de autorisatie door John Waddington moet deze uitgave ook van vóór de oorlog zijn.
Het grote verschil is echter dat er in deze uitgave ogenschijnlijk weer gebruik gemaakt wordt van de "eigen Belgische biljetten", maar bij nadere beschouwing blijken het nu "echte Monopoly biljetten" (dus met een centrale cirkel met daarin een getal in grote cijfers, omringd door 4 vakjes, waarvan er 2 ook het zelfde getal tonen, terwijl er in de andere 2 een locomotiefje en een huisje staan). Toch is het heel bijzonder dat in de cikel geen vermelding voorkomt van "Pat. appl. for. No. 3796-39".

Waalse zwarte doos, met Monopoly bankbiljetten.
Kenmerken van deze uitgave zijn:

Op het middenveld van het bord staat weer de regel "Edition spéciale pour la Belgique 
conforme à l’original (avec l’autorisation de John Waddington Ltd.)", waaruit blijkt dat er 
geen enkele invloed van Parker Brothers meespeelt.

De rugzijde van het bord is zwart en beplakt (?) met het rode locomotievenplaatje.

De Chance kaartjes zijn lichtblauw en de Chancellerie-kaartjes lichtroze.

De lopers zijn Mens-Erger-Je-Niet pionnetjes.

De huisjes en de (lange) hotels hebben de vorm van een driehoekige tent en zijn van 
mooi glanzend hout.

 

Rode doos uit 1938.Versie: Lange rode doos - Vlaamse versie, zonder enig nr.
             Speciale uitgave voor België gelijkvormig aan de oorspronkelijke (Met de toelating van John Waddington Ltd.)
Uitgever: Waddington/ deSka-Brussel - ±1938
Afmeting van de doos: ca.26,5 x 51,0 x 4,0 cm
Het spel:
Dit spel is eigendom van Els Dellaert - B.

Hoewel de kwaliteit van deze "Uitgave Deska - Brussel" wat pover is, moet hij toch wel opgenomen worden, want hij is ook omstreeks 1938 uitgegeven. Dit blijkt uit de toegevoegde regel "Met de toelating van John Waddington Ltd." onderaan de Belgische versie van het "locomotievenplaatje" op het deksel. 
Dit "locomotievenplaatje" met fr tussen de huizenblokken staat ook op het middenveld van het bord dat een rode rug heeft.

Verder blijkt het ontwerp van de bankbiljetten in deze Vlaamse editie gelijk te zijn aan die uit de Waalse versie, met uitzondering van de kleuren. In dit spel zijn de bankbiljetten in zwart gedrukt op gekleurd papier in de waarden: 20 - 100 - 200 - 400 (lichtgeel) - 1000
2000
en 10.000 (en let op de punt in dit getal). Maar het is de vraag of dit typisch voor de Vlaamse spellen is geweest of dat het wellicht een toevalligheid is in een oorlogs-uitgave.

Ook is te zien dat de Kans- en Algemeen Fonds kaartjes rood en blauwgroen zijn, zonder enige opdruk op de rugzijde.
De lopers zijn Mens-Erger-Je-Niet pionnetjes.
De huisjes en de (lange) hotels hebben de vorm van een driehoekige tent en zijn van mooi glanzend hout.


Belgische Gouden doos uit 1958.Versie: Gouden doos - Waalse versie, zonder enig nr.      
            
Edition spéciale pour la Belgique conforme à l’original (avec l’autorisation de Miro Company)
Uitgever: Miro Comp./DeSka - Bruxelles - ±1939
Afmetingen van de doos: 26,5 x 51,0 x 4,0 cm
Het spel:
(Op de foto lijkt het deksel van de doos zwart, maar hij is in werkelijkheid goudkleurig!)

De, op slecht papier gedrukte, handleiding begint met de vermelding

"Edition spéciale pour la Belgique conforme à l’original (avec l’autorisation de Miro Company) ". 
(De Miro Company is de gelicentieerde uitgever van de Monopolyspellen in Frankrijk.)

en daaruit valt meteen op dat de autorisatie nu gegeven wordt door de Franse spellenfabrikant Miro, i.p.v. door Waddinton, terwijl er verder niets aan het ontwerp is veranderd. Daarom dateer ik deze uitgave ietwat later dan die van de "KLeine, zwarte doos".
Zelfs het bord blijft een goudkleurige rugzijde behouden.

Het is misschien wel interessant te merken dat alle prijzen van de eigendommen en de huren daarvan, evenals het salaris dat u over Start krijgt, in bedragen precies gelijk zijn aan die in de Duitse uitgaven. Aangezien de DM meer waard is dan de Bfr is alles in de Belgische spellen dus 19x goedkoper.

Verder zijn kenmerkend voor deze uitgave:

De tekst op de velden van het bord staat er dubbel, zodat deze alzijdig gelezen kan worden.

De witte binnendoos bevat, behalve een “banker’s tray” van rood plastic voor 7 bankbiljetten, een bakje voor de huisjes en hotels alsmede een groot wit-kartonnen opvulstuk waarin een aantal uitgesneden lipjes zijn aangebracht waarvan de bedoeling niet duidelijk is.

De afmetingen van de eigendomsbewijzen zijn 78 x 63 mm, die van de Chance- en Chancellerie-kaartjes zijn 55 x 87 mm.

De 7 bankbiljetten zijn die volgens het "Belgische model".

De lopers zijn Mens-Erger-Je-Niet pionnetjes.

De huisjes en de (lange) hotels hebben de vorm van een driehoekige tent en zijn van mooi glanzend hout.

   

Blauwe doos, Franstalig, met pat.nr.Versie: Monopoly Super De Luxe - Waalse versie, patent no.453689 
Uitgever: Parker Brothers/deSka-Bruxelles - ±1958
Afmetingen van de doos: 26,0 x 50,4 cm
Het spel:
Het niet duidelijk waarom dit spel zo super is. Waarschijnlijk zijn er in deze periode ook eenvoudiger versies verschenen waarvan ik het bestaan niet ken.
De speelzijde van dit ietwat langere en zware bord met blauwe rug, toont het "locomotieven-plaatje", zonder patent nummer maar wél met de vermelding "Edition spéciale pour la Belgique".  

Kenmerken van deze uitgave zijn:

Op het blauwe deksel van de doos staat het "locomotieven-plaatje” nu met het Engelse patentnummer, in een geel veld met een ƒ-teken (in plaats van het fr-teken, zoals dat bij de Franse versie verwacht mag worden) door de 2de O. Ook de “voorloper van Suikeroompje” zwaait met een stapel ƒ-biljetten
De beide locomotieven hebben een kolenwagen. Onder dit, op het deksel gedrukte, plaatje staat in een witte driehoek deSka. Daaronder is een witte band met gele strepen
en de tekst <<Monopoly Super De Luxe>>.

Op 1 helft van de blauwe rugzijde van het bord staan precies dezelfde afbeeldingen als die op het deksel.

In de binnendoos zitten 3 vakken, gescheiden door 2 opvulstukken van karton: 1x met een rode opdruk van "huisje-en-geld" en 1x met "2-dobbelstenen-en-3-pionnen". In het middelste vak zit bovendien een bakje met rode randen en onderkant, voor het bewaren van de eigendomsbewijzen. (Vergelijk dit spel met de Nederlandse versies uit dezelfde periode en zie de grote overeenkomsten.)

De Chance- en Chancellerie kaartjes zijn niet genummerd en de afmetingen zijn 55 x 87 mm.

De 7 bankbiljetten zijn die volgens het "Belgische model".

De lopers zijn Mens-Erger-Je-Niet pionnetjes.

De huisjes en de (lange) hotels hebben de vorm van een driehoekige tent en zijn van mooi glanzend hout.

 

Vlaamse versie Belgische bord uit ca. 1961.Versie: Monopoly De Luxe- Vlaamse versie (1) - zonder vermelding op deksel
             Trade Mark - Patent No. 453689
Uitgever: Parker Brothers/ deSka-Brussel - ±1963
Afmetingen van de doos: 23,5 x 46 cm
Het spel:
Ik werd op deze spellen gewezen door Rob van Linden - NL.

Dit is al een overgangsfase naar de volledige Parker Brothers versie met de zwarte locomotiefjes op de stations en de belangrijke hoekpunten!

Binnendoos met 2 opvulstukken.Kenmerken van deze uitgave zijn:

Op het groene deksel van de doos staat een wit/gele opdruk met daarin het woord Monopoly, 
2 locomotieven, 2 huisjes, het (Nederlandse) ƒ-teken en het patent no. 453689 in het groen. In 
deze versie zonder de vermelding Vlaamse Uitgave. 
Daarboven is "de voorloper van Suikeroompje" getekend, met een stapel ƒ-biljetten in zijn hand. 
Aan de onderzijde is een witte band met gele strepen en de tekst <<Monopoly De Luxe>>
Boven deze band staat een wit vierkantje met daarin de naam deSka.

Het bord  is volgens het Parker Brothers ontwerp, dus met de zwarte locs op de stations, de gouden 
ring
op "Extra Belasting" en de blauwe schatkist op de Algemeen Fonds-velden. Het "locomotieven-
plaatje komt niet meer voor op het middenveld van het bord. 

Daar staat nu in gesloten, zwarte letters het woord Monopoly, met daaronder de regel "Copyright © 
1935, 1946, 1961 by Parker Brothers Inc."
en bovendien de vermelding "Vlaamse Uitgave".
Wél komen de namen op de velden nog 2x voor, een overblijfsel van het typisch Waddington ontwerp.

Ook op de Spelregels komt de vermelding "Vlaamse uitgave" voor.

De groene rugzijde van het bord is voor de helft identiek aan het deksel, op het andere deel staat alleen 
het deSka-plaatje. 

De binnendoos heeft een zwarte rand en bevat 3 vakken, gescheiden door 2 opvulstukken van karton: 
1x met een rode opdruk van "2-dobbelstenen-en-3-pionnen" en 1x met "huisje-en-geld". In het middelste 
vak zit bovendien een bakje met rode randen en onderkant, voor het bewaren van de eigendomsbewijzen.

Op de zwart gestippelde onderkant van de doos staat het deSka-logo in het zwart in een wit vierkantje.

De afmetingen van de eigendomsbewijzen zijn 60x75 mm.

De 7 bankbiljetten zijn die volgens het "Belgische model".

De Kans-kaartjes zijn blauw en de Algemeen Fonds-kaartjes geel. De rugzijde van deze kaartjes is 
kleurloos, ze zijn niet genummerd en de afmetingen zijn 55 x 91 mm.

De lopers zijn Mens-Erger-Je-Niet pionnetjes.

De huisjes en de (lange) hotels hebben de vorm van een driehoekige tent en zijn van mooi glanzend hout.
(
Hoewel er veel te veel huisjes en hotels, lopers en dobbelstenen in de ruimte naast het rode bakje liggen, zijn het de 
oorspronkelijke modellen en vormen.
)

 

Gele treinenplaatje op groene doos.Versie: Monopoly De Luxe - Vlaamse versie (2) - mét vermelding op deksel "Vlaamse uitgave"
             Trade Mark - Patent No. 453689
Uitgever: Parker Brothers/deSka-Brussel - ±1963
Afmetingen van de doos: 23,5 x 46 cm
Het spel:
Deze variant uit de overgangsfase is al weer een stapje verder, want het heeft al het "echte" Monopoly-geld.

Gele onderkant van Vlaamse doos (2).Kenmerken van deze uitgave zijn:

Onder het op het deksel gedrukte "locomotievenplaatje" (zie de foto) staat nu 
"Deska - Brussel" en daaronder "Vlaamse uitgave".

Onder het woord Monopoly, in gesloten, zwarte letters, op het middenveld 
van het bord staat de regel "Copyright © 1935, 1946, 1961 by Parker 
Brothers Inc."
.

De groene rugzijde van het bord is voor de helft identiek aan het deksel, op het 
andere deel staat alleen het deSka-plaatje, waarvan de afmetingen 25x27 mm zijn. 

De binnendoos heeft een gele rand en bevat 3 vakken, gescheiden door 2 opvulstukken van karton: 
1x met een rode opdruk van "huisje-en-geld" en 1x met "2-dobbelstenen-en-3-pionnen". In het middelste 
vak zit bovendien een bakje met rode randen en onderkant, voor het bewaren van de eigendomsbewijzen.

Op de geel gestippelde onderkant van de doos staat het deSka-logo in het geel in een wit vierkantje.

De afmetingen van de eigendomsbewijzen zijn 62x75 mm.

De bankbiljetten zijn nu, voort het eerst, de Monopoly-biljetten, dus met de vermelding
 "Pat. appl. for. No. 3796-39" in de ellips in het midden van de biljetten.

De Kans-kaartjes zijn blauw en de Algemeen Fonds-kaartjes geel. De rugzijde van deze 
kaartjes is kleurloos, ze zijn niet genummerd en de afmetingen zijn 55 x 91 mm.

De lopers zijn Mens-Erger-Je-Niet pionnetjes.

De huisjes en de (lange) hotels hebben de vorm van een driehoekige tent en zijn van mooi glanzend hout.

 

Waalse versie Belgische bord uit ca. 1961.Versie: Monopoly De Luxe - Waals versie
             Trade Mark - Patent No. 453689
Uitgever: Parker Brothers/deSka-Bruxelles - ±1963
Afmetingen van de doos: 23,5 x 46 cm
Het spel:
Dit spel is de Waalse versie van de hiervoor beschreven groene Vlaamse editie.

Kenmerken van deze uitgave zijn:

Op het mahoni-kleurige deksel van de doos staat een wit/zwarte opdruk met daarin het woord Monopoly, 2 locomotieven, 2 huisjes, het (Nederlandse) ƒ-teken en het patent no. 453689 in het rood. Daarboven is "de voorloper van Suikeroompje" getekend, met een stapel ƒ-biljetten in zijn hand. Aan de onderzijde is een witte band met zwarte strepen en de tekst <<Monopoly De Luxe>>. Boven deze band staat een wit vierkantje met daarin de naam deSka. Op de smalle kanten van het deksel staat het deSka-plaatje naast het woord Monopoly.
(Vergelijk het Nederlandse spel met het zelfde patent no.,uitvoering IIId. Daarbij zijn de kleuren precies omgekeerd en is de distributeur Clipper.).

Het bord  is volgens het Parker Brothers ontwerp, dus met de zwarte locs op de stations, de gouden ring op "Impot supplémentaire" en de blauwe schatkist op de Chancellerie-velden. Het "locomotieven-plaatje komt niet meer voor op het middenveld van het bord.

Daar staat nu in gesloten, zwarte letters het woord Monopoly, met daaronder de regel "Copyright © 1935, 1946, 1961 by Parker Brothers Inc." .
Wél komen de namen op de velden nog 2x voor, een overblijfsel van het typisch Waddington ontwerp.

De mahoni-kleurige rugzijde van het bord is voor de helft identiek aan het deksel, op het andere deel staat alleen het deSka-plaatje. 

De afmetingen van de eigendomsbewijzen zijn 63 x 75 mm. 

De bankbiljetten zijn weer de "officiële Monopoly-biljetten" met de vermelding "pat.app. for no. 3796-36".

De Chance-kaartjes zijn blauw en de Chancellerie-kaartjes geel. De rugzijde van deze kaartjes is kleurloos, ze zijn niet genummerd en de afmetingen zijn 55 x 91 mm.

De lopers zijn Mens-Erger-Je-Niet pionnetjes. 
De huisjes en de (lange) hotels hebben de vorm van een driehoekige tent en zijn van mooi glanzend hout.

 

Groene doos, versie 3- ca.1964.Versie: Monopoly De Luxe - Vlaamse versie (3) - mét vermelding 
             op deksel "Vlaamse uitgave"
             Trade Mark - Patent No. 453689
Uitgever: Parker Brothers/deSka-Brussel - ±1964
Afmetingen van de doos: 23,5 x 46 cm
Het spel:
Al weer een ontdekking van Rob van Linden - NL.

Ook in deze 3de variant van de groene doos met opdruk "Vlaamse uitgave" zijn er nog steeds kenmerken van Waddington (zoals het bekende "locomotieven-plaatje en de dubbele naam in de eigendomsvelden) te vinden naast de overduidelijke Parker kenmerken (als het zwarte locomotieftje van de stations, de blauwe schatkist en de gouden ring met diamant):

Rugzijde van het bord met deska-logo op elk deel.Kenmerken van deze uitgave zijn:

Onder het op het deksel gedrukte "locomotievenplaatje" staat  "Deska - Brussel" 
en daaronder "Vlaamse uitgave".

Onder het woord Monopoly, in gesloten, zwarte letters, op het middenveld van het bord  
staat de regel "Copyright © 1935, 1946, 1961 by Parker Brothers Inc.".

De groene rugzijde van het bord is voor de helft identiek aan het deksel, op het andere 
deel staat alleen het deSka-plaatje, waarvan de afmetingen 43x43 mm zijn. 

De binnendoos heeft een gele rand en bevat 3 vakken, gescheiden door 2 opvulstukken 
van karton met een rode opdruk van "huisje-en-geld"  In het middelste vak zit bovendien een 
bakje met witte randen en onderkant
, voor het bewaren van de eigendomsbewijzen.

Op de geel gestippelde onderkant van de doos staat weer het deSka-logo in het geel in 
een wit vierkantje. Er zit een prijsstickertje van F 210,00 op deze onderkant.

De afmetingen van de eigendomsbewijzen zijn 62x75 mm.

De bankbiljetten hebben weer de vermelding "Pat. appl. for. No. 3796-39" in de ellips in het 
midden van de biljetten. De waarden zijn resp.: 20 - 100 - 200 - 400 - 1.000 - 2.000 en 10.000.

De Kans-kaartjes zijn door-en-door blauw en de Algemeen Fonds-kaartjes geel

De lopers zijn Mens-Erger-Je-Niet pionnetjes.

De huisjes en de (lange) hotels hebben de vorm van een driehoekige tent en zijn van 
mooi glanzend hout.

 

Standaard Vlaams uit 1961.Versie: Standaard - Vlaamse versie, ref. 77314/762
              "Licentie Parker Brothers U.S.A."
Uitgever: Parker Brothers/deSka - Brussel - ±1965
Afmetingen van de doos: 26,2 x 50,8 cm
Het spel:
Op de witte doos is links boven het speelbord afgebeeld in een groen en blauw veld. Onder de rode Monopoly-balk staat de afbeelding van Suikeroompje in een rood vierkant tussen 2 blauwe locomotieven. Onder dit logo staat géén valuta-teken. In het rode veld staat het nummer 77314. In het blauwe vierkant staat dat deSka gevestigd is in Brussel

Het woord Monopoly staat in gesloten, zwarte letters op het middenveld van het lichtgroene bord. De rugzijde van het bord is lichtblauw.
In de binnendoos zit een plastic inlage, de zg. Banker's tray, met 7 vakjes voor de bankbiljetten. De andere helft van de doos wordt opgevuld met een rode inlage van karton, waarop o.a. de lopers en huisjes staan afgebeeld. De onderkant van de doos is onbedrukt.
De eigendomsbewijzen hebben ronde hoeken, evenals de Kans- en Algemeen Fonds kaartjes. De achterkanten van deze kaartjes hebben het repeterende locomotief-Suikeroompje patroon. 
De huur voor onbebouwde Veldstraat (Gent)  is inmiddels hoger dan die van de andere 2 gele straten, nl.  F 480, i.p.v. F 440.
De 7 bankbiljetten met vermelding "Pat.app. for N°3796-36" zijn in kleur gedrukt op wit papier. De waarden zijn resp.: 20 - 100 - 200 - 400 - 1.000 - 2.000 en 10.000.
De 6 lopers zijn eenvoudige, plastic pilonnetjes. 
Ook de huizen en hotels zijn van eenvoudig plastic. Zij hebben wel een dakrand maar geen schoorsteen.
De beide dobbelstenen zijn groen met witte stippen.

Op de achterkant van de spelregels staat reclame voor 7 spellen, waaronder Monopoly, Mis Poes en Booby Trap.

Dit spel werd in Frankrijk vervaardigd.

 

Standaard Waalse editie, ref. 702.Versie: Standaard - Waalse versie, ref. 77314/702
              "Licence Parker Brothers U.S.A."
Uitgever: Parker Brothers/deSka - Bruxelles - ±1965               
Afmetingen van de doos: 26,2 x 50,8 cm
Het spel:
Deze Waalse editie is in alle opzichten precies gelijk aan de Vlaamse en is aan de buitenkant van de doos alleen te herkennen aan:

het Franstalige bord in het groene vlak aan de linkerkant op het deksel.

de vermelding, in het blauwe vierkant van het deksel, dat deSka gevestigd is in Buxelles.

het referentienummer 702 op de korte zijkant van het deksel.

Er zijn slechts 2 minimale verschillen, t.w.:

De spelregels bevatten géén reclame.

De beide dobbelstenen zijn blauw met witte stippen.

 

Versie: Kleine doos - Vlaams versie
             "Licentie Parker Brothers U.S.A."
Uitgever: Clipper/deSka-Bruxelles - ±1965    
Afmetingen van de doos: 25,7 x 25,7 cm
Het spel:
Dit is de kleine uitvoering van de eerder besproken Standaard uitvoering. Op de witte doos is links boven het speelbord afgebeeld in een groen en blauw veld. In het blauwe veld staat het deSka - driehoekje. Onder de rode Monopoly-balk staat de afbeelding van Suikeroompje in een rood vierkant tussen 2 blauwe locomotieven. Onder dit logo staat géén valuta-teken, maar wél een duidelijke vermelding Belgische Uitgave.

 

 

 

 

Versie: Kleine doos - Waalse versie, ref. 711 
            
"Marque et modèle déposés - Tous droits réservés"
Uitgever: Parker Brothers/deSka - Bruxelles - ±1968
Afmetingen van de doos: 25,7 x 25,7 cm
Het spel:
Dit is een spel uit de verzameling van Jimmy Reus - Lutjebroek - NL.
Op het deksel van de witte doos staat het oorspronkelijke locomotieven-plaatje van Waddington, d.w.z. dat bóven het woord Monopoly de "voorloper" van Suikeroompje staat en er ónder 2 locomotieven en huisjes, met daar tussenin een £-teken. In de rechter benedenhoek staat nu in onopvallende tekst "Licence Parker Brothers USA" en Suikeroompje zwaait met briefjes van 1000.
Op de rand van het deksel staat alleen Monopoly in een rode balk. De rand van de binnendoos is rood.

Het woord Monopoly staat in gesloten, zwarte letters op het middenveld van het blauwgroene bord. De rugzijde van het bord is rood
De eigendomsbewijzen hebben ronde hoeken, evenals de Kans- en Algemeen Fonds kaartjes. De achterkanten van deze kaartjes hebben het repeterende locomotief-Suikeroompje patroon. 
De 7 bankbiljetten met vermelding "Pat.app. for N°3796-36" zijn in kleur gedrukt op wit papier. De waarden zijn resp.: 20 - 100 - 200 - 400 - 1.000 - 2.000 en 10.000.
De 6 lopers zijn eenvoudige, plastic pilonnetjes. De huizen en hotels zijn van mooi, glanzend hout.

Noot:
Precies dezelfde versie in vierkante-doos-met treinenplaatje werd in dezelfde periode in andere landen uitgegeven, w.o. Duitsland (ref.511), Nederland (ref.611) en Frankrijk (ref.011).

Het spel werd in Frankrijk gemaakt.

 

Witte doos met Waddington-plaatje, zonder ref.nr.Versie: Kleine doos - Waalse versie, zonder ref. nr.
             "Marque et modèle déposés - Tous droits réservés"
Uitgever: Parker Brothers/deSka - Bruxelles - ±1968
Afmetingen van de doos: 25,7 x 25,7 cm
Het spel:
Dit is een spel uit de verzameling van Jimmy Reus - Lutjebroek - NL.
Deze variant heeft alle kenmerken van de uitvoering volgens ref.611, behalve dan dat juist dat ref. nummer ontbreekt. Suikeroompje zwaait dus ook met briefjes van 1000 en ook nu staat in onopvallende tekst "Licence Parker Brothers USA." in de rechter beneden-hoek binnen de rode rechthoek op het deksel.

Het woord Monopoly staat in gesloten, zwarte letters op het middenveld van het blauwgroene bord.
Opvallend is dat het 2x gevouwen bord van zéér stevig karton nu een witte rug heeft. Op één van de 4 witte vlakken staat het zelfde "locomotieven-plaatje" als op het deksel. 
De eigendomsbewijzen hebben ronde hoeken, evenals de Kans- en Algemeen Fonds kaartjes. De achterkanten van deze kaartjes hebben het repeterende locomotief-Suikeroompje patroon. 
De 7 bankbiljetten met vermelding "Pat.app. for N°3796-36" zijn in kleur gedrukt op wit papier. De waarden zijn resp.: 20 - 100 - 200 - 400 - 1.000 - 2.000 en 10.000.
De 6 lopers zijn eenvoudige, plastic pilonnetjes. De huizen en hotels zijn van mooi, glanzend hout.

Noot:
Precies dezelfde versie, dus zonder ref.nr.,  in vierkante-doos-met treinenplaatje werd in dezelfde periode in andere landen uitgegeven, w.o. Duitsland, Nederland en Frankrijk .

 

Mahonie-kleurige De Luxe editie, Vlaams, 1976Versie: Monopoly De Luxe - Belgische uitgave - Vlaamse versie, Réf.568784
              "Licence Parker Brothers U.S.A."
Uitgever: Parker Brothers/deSka - Bruxelles/Clipper - ±1976               
Afmetingen van de doos: 28 x 51,2 cm
Het spel:
Het was Rob van Linden - NL die mij op deze versie wees. 
Het is de Vlaamse versie van de overeenkomstige Nederlandse versie met ref. 010624.
Héél bijzonder aan deze uitgave is het feit dat er twee uitgevers op de doos vermeld worden: Het ziet er naaruit dat dit spel de laatste Monopoly uitgave van deSka is en tegelijkertijd de eerste Belgische uitgave van de Nederlandse (?) Clipper.Bord en binnendoos van de Vlaamse De Luxe editie.

Deze De Luxe uitvoering van het spel bestaat uit een geheel mahonie-kleurige doos met goud opdruk van het bord in 2 vierkanten en Monopoly in witte letters in een balk. Daaronder staat, ook in goud opdruk, de afbeelding van Suikeroompje in een kader tussen 2 locomotieven. 
(In de Engelse variant zit ook nog een carroussel voor het bewaren van de eigendomskaartjes van de bankier.)
De vouw van het bord (met mahonie-kleurige rug, in plaats van blauw) staat loodrecht op de eerste zijde. 
In de binnendoos zitten 2 mooie, met mahonie-kleurig vilt beklede inlagen, één met 7 vakjes voor de bankbiljetten en één met 8 vakjes voor de kaartjes en attributen. Er is een dubbele hoeveelheid geld, omdat er max. 11 spelers mogen meedoen. Er zijn echter maar 8 tinnen lopers, enwel: race-auto - hoed- ruiter-te-paard - vingerhoed - hondje - kruiwagen - schoen en strijkijzer.
De plastic huisjes en hotels hebben een wit onderstuk met daarop respectievelijk een groen- en rood dak .
De dobbelstenen zijn wit en hebben zwarte stippen.

Dit spel was "Fabriqué en France".

 

Versie: Anti .. jeu – game – spel – spiel ®, ref. 212
            The "Bust~the~Trust!" Game
Uitgever: a Hanky Panky product - 1977
Afmetingen van de doos: 25 x 48 cmAnti ... jeu - game, ref. 212
Het spel:
Dit spel stamt uit de kortstondige periode dat het Ralph Anspach verboden was om de naam Anti-Monopoly te voeren. Daarom heeft deze "vechter tegen het Charles Darrow verzinsel" in Amerika een 40.000 spellen Anti-Monopoly van de markt moeten halen. Hij ging voort met hetzelfde spel onder de naam Anti.
De grondgedachte van het spel is een einde te maken aan de monopolistische praktijken van de 3-maatschappijencombinaties op het bord. Dit wordt ook wel trustbusting (Trustbreken) genoemd en de spelers heten dan trustbusters. De winnende trustbuster is de speler die aan het einde van het spel het hoogste aantal social-credit punten en euro's heeft gehaald.

Er zijn 3 soorten van maatschappijcombinaties:

Oligopoly-combinatie die wordt aangeduid met 1 aanklachtcirkel O

Trust-combinatie die wordt aangeduid met 2 aanklachtcirkels OO

Monopoly-combinatie die wordt aangeduid met 3 aanklachtcirkels OOO

"Aanklagen" doet u door een klein, rond fiche van dezelfde kleur als uw loper op zo'n cirkeltje te leggen. Als alle aanklachtcirkels van 1 combinatie bedekt zijn, dan is er aan de monopolistische praktijken van de combinatie een einde gekomen. Een aanklachtfiche kan van de "Begrotings-commissaris" gekocht worden voor 100 Euro.
Als de B-C geld leent aan een speler, dan verstrekt hij gelijktijdig een Social-Credit biljet als schuldbewijs.
Er zijn 36 postbus kaarten, die gunstige of ongunstige berichten geven, zoals:

"Studenten vrijwilligers werken in uw bureau. U mag uw volgende aanklacht doen zonder te betalen."

"Door politieke druk is uw anti-trust werk nadelig beinvloed. Verwijder een van uw aanklachtfiches van het bord zonder vergoeding van de begrotingscommissaris."

Spelers die op de rechtbank terecht komen moeten daarna niet dubbel gooien, want dan "zijn zij schuldig bevonden aan belediging van de rechtbank" en moeten zij een boete betalen van 50 Euro.
Dit spel kan op 3 manieren gespeeld worden:

Basisspel: Hierbij wordt het verloop van het spel bepaald door toeval.

Krap-budgetspel: De trustbusters beginnen met minder geld.

Handelsspel: De trustbusters mogen hierbij aanklachten onderling ruilen.

Er zijn 2 uitvoeringen van het bord: geplastificeerd of niet geplastificeerd. De rugzijde van het bord is blauw.

Deze versie van het spel is tweetalig: Frans en Nederlands, maar er is ook een Duits- en Engelstalige versie van.

 

Standaard editie als 50-jarig jubileum uitgave.Versie: Standaard - 50 jaar, ref.10643 - tweetalig
Uitgever: Parker Bros./Clipper Benelux - Brussel - 1985
Afmetingen van de doos: 26 x 51 cm
Het spel:
Hoewel het de bekende lange doos is, is het toch een jubileum uitgave, hetgeen blijkt uit de opdruk "50 Jubileumeditie/Edition anniversaire" in de rechter bovenhoek van de doos (bij het Nederlandse spel staat deze opdruk in de linker bovenhoek). In de tweetalige handleiding wordt de geschiedenis van het Monopoly-spel besproken en andere zaken zoals kampioenschappen, marathon en mania.

Het woord Monopoly staat in open letters op het middenveld van het blauwgroene bord. De rugzijde van het bord is rood. De inlage van de binnendoos met 12 vakjes is van rood platic en vult de hele doos.
Op de onderzijde van de doos staat de bekende zwart/wit foto van Charles B. Darrow bij zijn  Monopoly-bord.
De eigendomsbewijzen hebben ronde hoeken, evenals de Kans/Chance- en Algemeen Fonds/Caisse de Communauté kaartjes. De achterkanten van deze kaartjes hebben het "locomotief-Suikeroompje-patroon". De huur voor onbebouwde Hoogstraat/Rue Haute  is inmiddels hoger dan die van de andere 2 gele straten, nl.  F 480.
De 7 bankbiljetten met vermelding "Pat.app. for N°3796-36" zijn in zwart gedrukt op gekleurd papier. De waarden zijn resp.: 20 - 100 - 200 - 400 - 1.000 - 2.000 en 10.000.
De lopers zijn de bekende 9 figuren, waaronder het locomotiefje, maar verguld.
De huizen en hotels zijn van mooi, glanzend hout en hebben een dakrand. 
De beide houten dobbelstenen zijn rood met gouden stippen.

Het spel is in Frankrijk vervaardigd.

 

Blik uit 1985.Versie: Blik "1935" -  50 jaar, ref. 10651 - tweetalig
Uitgever: Parker Bros./Clipper Benelux - 1985
Afmetingen van het blik: 8,4 x27 x 27 cm
Het spel:
Dit spel is "verpakt" in een zeer fraai blik, waarop in relief o.a. staat "Commemorative edition 1935". De rand van het blik is geïllustreerd met huisjes, waarvóór Suikeroompje in actie is.

Op de onderzijde van het blik is een kleurensticker geplakt met de tekst "Monopoly 1935-1985" Op de binnenzijde van het deksel is een persoonlijk schrijven van Suikeroompje geplakt, voorzien van een met de hand gestempeld nummer
Ook de handleiding is zeer luxe uitgevoerd: Het vermeldt in het kort de geschiedenis van het spel en is rijk geïllustreerd met vele uitvoeringen van Monopoly spellen.
In het blik zit een zwarte, plastic vakverdeling voor zowel de bankbiljetten als de huizen/hotels, dobbelstenen, lopers en de eigendomsbewijzen.
Het stevige bord is in vieren gevouwen.
Het spel is tweetalig en bevat de straten van Vlaamse en Waalse steden.

Het werd vervaardigd in Frankrijk.

 

Versie: Hotel - Vlaams, ref. 4007-NL1186 
   
         "Het spel van rijkdom, macht en glamour"
Uitgever: MB International B.V. - 1986
Afmetingen van de doos: 32,5 x 50,5 x 5,0 cm
Het spel:
De doos van dit spel is nogal volumineus omdat er heel wat ruimte nodig is voor de 8 hotels, het bankgebouw en het Stadhuis. De gebouwen van hotel President en Fujiyama zijn nl. al skyscrapers.
Op het speelbord is een circuit uitgezet dat aan beide zijden voorzien is van een zwarte rand voor het plaatsen van de Entree's voor de hotels. Tegenover de Bank is een gele streep, bij het passeren waarvan u 2000 ("neutrale valuta") krijgt. De gele streep tegenover het Stadhuis geeft recht tot het kopen van Entree's.
De velden van het circuit bestaan voornamelijk uit Aankoop- en Bouwvergunning vakjes. Als u op een Aankoopvakje komt mag u een grondstuk kopen dat aan één van de zijden van dat vakje grenst.
Op een Bouwvergunningvakje moet u met de speciale witte dobbelsteen gooien:

Rood = U krijgt géén bouwvergunning
Groen = U moet nu bouwen
H = het bouwen kost u niets
2 = het bouwen kost u 2x de normale prijs

Behalve een hoofdgebouw kunt u ook uitbreiden met bijgebouwen en "Faciliteiten". Het meest luxe hotel is tenslotte (!) Waikiki met 4 Uitbreidingen en de Faciliteiten, waardoor het een 5-sterren hotel geworden is. Het eenvoudigste hotel heet Boomerang en heeft naast het hoofdgebouw alleen de Faciliteiten (max. 2 sterren).
De 4 spelers verkrijgen hun inkomsten van de andere spelers op het moment dat deze op een vakje komen waarop een Entree van één van hun hotels staat. De speler gooit daartoe de rode dobbelsteen opnieuw. Het aantal ogen = het aantal nachten dat hij in het hotel zal verblijven. De prijs daarvoor is afhankelijk van het aantal sterren van het hotel.
De winnaar heeft tenslotte alle hotels.

Een heel leuk spel dat echt wel thuishoort in de verzameling van iedere Monopoly-spellen-verzamelaar.

 

DKT nr. 180 29.Versie: Das kaufmännische Talent, art.nr.180 29
             "Het Internationale Geldspel"
Uitgever: Peri Spiele/Stomo Spiele - Austria
Afmetingen van de doos: 26,0 x 50,4 x 4,4 cm
Het spel:
De Oostenrijkse uitgever van dit geheel Nederlandstalige spel noemt deze uitvoering Europa De Luxe. (De eenvoudiger versie wordt besproken bij de Oostenrijkse spellen.) De doos is bruin bedrukt met o.a. een cirkel met de bankbiljetten van de diverse landen, met daaroverheen de letters DKT. 
De plastic vakkenindeling in de binnendoos is van mooie, dof beige bekleding voorzien.

Op het middenveld van het slappe, plastic, maar fraaie, speelbord staan foto's (met een gekleurde stip) van de (hoofd)steden waarvan de straten zijn opgenomen, t.w.: Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt, Zurich, Wien, Paris, München en London. 
(In de oudere Duits/Franse versie zijn de straten uit Frankfurt en London vervangen door die van Hamburg en Berlijn). Behalve deze straten zijn er ook nog Fabrieksinstallaties en Vervoersondernemingen, waaronder Sporweg (taalfoutje!).
Op de 3 hoekpunten staat resp.: "Wetsovertreding", "10% Heffing ineens" en "Arrest". (De Gevangenis staat dus op een andere plaats.)
Op het middenveld moeten de 15 Kans-kaarten en 15 Bank-kaarten gelegd worden.

Het geld bestaat uit zowel bankbiljetten als ronde, hardplastic munten met gouden rand. Bij Start ontvangt u 20.000 "eenheden". De 6 lopers zijn plastic "poppetjes zonder armen en benen". Er zijn 32 rode, plastic huizen (met dakrand) en 8 beige, plastic hotels (met dakrand). 
Op de Fabrieksterreinen en bij de Vervoersondernemingen betaalt u voor de Vracht.

Opvallend bij dit spel is de kegel, een pionnetje dat bij één van de nummers van 1 t/m 40 aan de rand van zijde 1 van het bord gezet moet worden om het aantal speelrondes te tellen!

Dit spel werd in juli 1997 gekocht.

 

Versie: Standaard - tweetalig, ref. 560022
Uitgever: Parker Bros./Tonka - 1991?
Afmetingen van de doos: 26 x 51 cm
Het spel:
De straten uit de Vlaamse steden als Brugge, Oostende en Hasselt, staan uitsluitend in het Vlaams, terwijl die van de Waalse steden als Dinant, Luik en Charleroi uitsluitend in het Frans worden aangeduid. De straten in Brussel staan daarom dan ook in 2 talen.

Opvallend is dat de straten niet per plaats bij elkaar staan zoals in het Nederlandse spel; "Arnhem" bijvoorbeeld bestaat uit de Kapellestraat uit Oostende, de Place du Monument uit Spa en de Steenstraat uit Brugge (op de zelfde plaats van het bord als de Steenstraat uit Arnhem!). Per stad zijn slechts 1 of 2 straten in het spel opgenomen. Er zijn heel precies 10 Franse-, 10 Vlaamse- en 2 Brusselse straten, dus dáár zal geen taalstrijd door ontbranden.

 

Europese editie - Nederlands.Versie: Europese Editie - Nederlands
Uitgever: Parker/Tonka Belgium s.d.i. - 1991
Afmetingen van de doos: 27 x 27 x 8,4 cm
Het spel:
Op de onderkant van de fraaie blauwe doos met het bekende 12-sterren embleem staat de volgende duidelijke uiteenzetting:

"Ter ere van het nieuwe Europa in 1992 is er nu een internationale versie van het spel Monopoly. Sinds het ontstaan van Monopoly wordt het spel over de hele wereld gespeeld in vele verschillende talen. Ieder land heeft zijn eigen straten op het speelbord en er wordt gekocht en verkocht in de locale munteenheid.
Met deze speciale Europese editie kan iedere Monopoly speler een "Jet-Setter" worden. Vanaf het woord Start stap je van het ene land in het andere, en kun je investeren in onroerend goed in de beroemdste straten van Europa.
Wordt het een huis in Parijs op de fameuze Champs Elysees, of wordt het een huis in de drukke Kalverstraat in het centrum van Amsterdam? Of heb je in Rome een slimme investering gedaan aan de Via Veneto en ga je de huur innen, voordat je via Vliegveld Dublin vertrekt naar het Deense Slotsgade waar je een hotel wilt kopen?
Voor een internationaal spel met investeringen op hoog niveau heb je veel, heel veel geld nodig. Deze Europese editie van Monopoly bevat daarom tweemaal zoveel speelgeld als normaal het geval is. En natuurlijk in Ecu's, de munteenheid van het Europa van vandaag.
Ook de speelstukken zijn nieuw: twaalf metalen miniatuur bouwwerken, zo getrouw mogelijk nagemaakt. Beroemde bouwwerken uit de 12 landen van de Europese Gemeenschap stonden hiervoor model. In het spelregelboekje staan deze bouwwerken beschreven."

De eigendommen zijn bekende straten van de deelnemende landen, t.w.:

Denemarken: Strandvejan - Slotsgade
België: Louizalaan - Beenhouwersstraat - Grote Markt
Nederland: Coolsingel - Lange Poten - Kalverstraat
Spanje: Paseo de la Castellana - Gran Vía -Las Ramblas
Groot Brittannië: Oxford St. - Piccadilly - Park Lane
Italië: Via Veneto - Via Condotti - Via Monte-Napoleone
Frankrijk: Avenue Foch - Avenue des Champs-Elysées - Rue de la Paix
Duitsland: Königsallee - Kurfürstendamm

De 4 stations zijn vervangen door vliegvelden van de landen: Luxemburg - Portugal - Griekenland en Ierland.

In de tijd dat dit spel werd uitgebracht was men er nog van overtuigd dat de Europese munteenheid de Ecu zou worden. Daarom zijn er bij dit spel 7 bankbiljetten, allemaal met dezelfde afbeelding, in resp. de waarden: 10  - 50 - 100 - 200 - 500 - 1000 en 5000 Ecu. Op de rug staat Ecu in een zwarte cirkel met 12 sterren. Omdat er "internationaal geïnvesteerd wordt is er veel geld nodig" en daarom is er 2x zoveel geld bij dit spel.
De bankers tray van dit spel is een zwarte plastic inlage met 13 vakken en vakjes.
De rugzijde van zowel de Kans- als de Algemeen Fonds kaartjes is blauw. In de cirkel van sterren staat bij Kans een ? en bij de Algemeen Fonds kaartjes ..... een Belgische Ecu. munt.
De 12 zwaar metalen, vergulde lopers zijn resp.: Blarney Castle (Ierland), Brandenburger Tor (Duitsland), Abdij van Clervaux (Luxemburg), Atomium (België), Parthenon (Griekenland), La Sagrada Familia (Spanje), Eiffeltoren (Frankrijk), Grundvig Kerk (Denemarken), Scheve Toren van Pisa (Italië), Torre de Belem (Portugal), Tower of London (Engeland) en een windmolen voor Nederland.
De huizen en hotels zijn van mooi glanzend hout gemaakt en hebben een dakrand.
De dobbelstenen zijn blauw en de ogen zijn natuurlijk weer sterren.

Er is zowel een Nederlandstalig als een Franstalig boekje bij het spel.

Dit spel is "made in Waterford, Republic of Ireland".

 

Magnetische Pocket editie - Nederlands.Versie: Magnetische Pocket Editie - Nederlands, zonder ref.
Uitgever: Parker/ Tonka - ca.1991
Afmetingen van het mapje: 1,5 x 10,5 x 18 cm
van het open gevouwen bordje: 176 x 216 mm
Het spel:
Deze Nederlandse reiseditie (met de steden uit Nederland) is ongeveer in het formaat van een zakagenda. Het rode mapje is verpakt in een doosje waaruit een venster is gesneden. Daarin verschijnt, bij opbergen, de Monopoly balk van het mapje. Op de achterzijde van het doosje staat een afbeelding van het bordje met alle attributen. De attibuten zitten in een uitschuifbaar tray-tje dat men bij het spelen op reis wel ergens moet kunnen plaatsen.
De platte lopers, huizen en hotels kleven op het speelveld, maar voor het kleine en onhandige geld, de Kans- en Algemeen Fonds kaartjes en de eigendomsbewijzen zijn geen voorzieningen, zodat e.e.a. dus maar in de hand moet worden gehouden?

Een niet erg praktisch spel dat toch wel in een verzameling aanwezig moet zijn!

 

Junior editie uit 1991.Versie: Junior standaard  - Nederlands, ref. 690261
Uitgever: Parker Bros./Tonka-Brussel - 1991
Afmetingen van de doos: 23,5 x 46,3 cm
Het spel:
Net als bij het gewone Monopoly spel gaat het er om zoveel mogelijk geld te verdienen. Als 1 van de spelers al zijn geld heeft uitgegeven moeten de andere spelers hun geld tellen om te kijken wie er heeft gewonnen.
De rug van het bord is blauw, evenals de vakkeninlage van de doos. Het bord is vertikaal gevouwen. Op de onderkant van de doos staat een zwart/wit foto van het speelbord en alle attributen.
Het geld bestaat uit eenzijdig bedrukte biljetten van 1 tot 5, met in het middenveld Suikeroompje in verschillende situaties.
Er kunnen 4 kinderen tegelijk spelen, want er zijn 4 auto's, resp. geel, rood, blauw en groen. De kassa's die bij de aanvang van het spel worden uitgedeeld, hebben de zelfde 4 kleuren. Het spel heet een dag-naar-de-kermis en is in 20 tot 30 minuten uitgespeeld. Je gaat met Suikeroompje naar de achtbaan, goochelaar, waterglijbaan, botsauto's, poppenkast, minigolf, enz. Tijdens het spel koop je kassa's voor de attracties zodat die jouw eigendom worden. Als je 2 attracties van dezelfde kleur hebt, moet er dubbel worden betaald.
Er zijn 6 Kans velden, waar kaartjes getrokken kunnen worden met opdrachten als "Ga naar de waterglijbaan" en "Betaal 3 (franken?) en neem de kermistrein naar de snackbar". De afmetingen van deze kaartjes zijn 55 x 84 mm.

Het spel werd in Frankrijk vervaardigd.

 

Nederlands Dobbelspel uit 1992.Versie: Dobbelspel - Nederlandse Editie, ref. 14087NL11/92
Uitgever: Parker/Tonka/S.A.Hasbro N.V. - 1992
Afmetingen van het doosje: 3 x 14,3 x 17,3 cm
Het spel:
In een kleurige overdoos zit het donkergroene speeldoosje. In het deksel zit het speelbord, dat slechts bestaat uit vierkantjes in de kleuren van de straten, 4 vakjes met een locomotief en verder 1 voor Waterleiding, 1 voor Electriciteitsbedrijf, 1 voor Gevangenis, 1 voor Ga Naar De Gevangenis en een rode pijl.
In het andere deel zitten 10 dobbelstenen, een scorebloc en een potloodje. Op de dobbelstenen staan, behalve de getallen 50 - 100 - 150 - 200 - 250 en 500, ook de andere elementen van het spel, alsmede de rode pijl.

Doel van het spel is om het eerst het vooraf afgesproken aantal punten te behalen.
Als je aan de beurt bent, gooi je de dobbelstenen zo vaak als je wilt om te proberen zo veel mogelijk gelijk gekleurde dobbelstenen ("straten") te gooien en zo veel mogelijk punten te scoren. Als je echter alle drie de "Ga Naar De Gevangenis"-dobbelstenen gooit, is je beurt voorbij en verlies je alle punten, die je in die ronde had gescoord!

Een leuke en handige variant voor op reis! Made in Ireland.

 

Standaard ref. 06951.Versie: Standaard - tweetalig
Uitgever: Parker Bros/Tonka Copr./Hasbro N.V. - 1993
Afmetingen van de doos: 26 x 51 cm
Het spel:
Dit spel is vervaardigd in Ierland en heeft dús op de voorzijde van de doos: het stapeltje geld, auto en schoen, enz.. Aan de onderzijde van de doos staat een foto van een vader, moeder, zoon en dochter die enthousiast aan het Monopoly-spelen zijn. 
In de binnendoos zit een slappe, plastic vakinlage voor het bewaren van het geld en de eigendomsbewijzen van de bank.

De rugzijde van het bord is rood, de spelzijde is groen.

Er is een aparte Nederlandstalige en Franstalige handleiding.

 

"Reiseditie" 1993.Versie: Kleine doos - tweetalig, ref. 00155/197
Uitgever: Parker Bros./Tonka Corp./Hasbro N.V. - 1993
Afmetingen van de doos: 26 x 25,5 cm
Het spel:
Ik werd op deze uitgave gewezen door Rob van Linden - NL. Het is dus de vierkante-doos-uitgave van het hiervoor genoemde standaard spel in de rechthoekige doos. Het is dus ook tweetalig. (Dit blijkt overigens ook uit de Hasbro code 197.)
Hasbro noemt zo'n "kleine doos" ook wel een "reiseditie".
Ook nu weer staat op het deksel de vierde zijde van het speelbord, met daarop een verzameling attributen, die echter afwijkt van die op de Standaard doos. De verzameling attributen is nu om een blauwe pilon gegroepeerd en de achtergrond is eveneens blauw. Er staat geen foto op de onderkant van de doos.

Verdere kenmerken van deze uitgave zijn:

De inlage met 5 vakjes is van wit plastic.

De rugzijde van het 2x gevouwen bord is rood, de spelzijde is groen.

De huisjes en hotels zijn van plastic en hebben overhangende daken.

De 6 lopers zijn gekleurde, plastic pilonnetjes.

De bankbiljetten zijn van "© 1992 Tonka Corporation" en zijn in zwart gedrukt op gekleurd papier. De 7 waarden zijn resp.: 20 - 50 - 100 - 500 - 1.000 - 2.000 en 10.000.

De beide dobbelstenen zijn rood en hebben gouden stippen.

 

Versie: Junior standaard - Nederlands, ref. 05415NL
Uitgever: Parker Bros./S.A.Hasbro N.V. - 1994
Afmetingen van de doos: 24,5 x 48,5 cm
Het spel:
De verschillen tussen deze variant en die van 1991 zijn:

Een iets grotere doos en speelbord.

Een geheel andere afbeelding op het deksel: Suikeroompje rent (nu met een ander groepje kinderen) over de vierde zijde van het speelbord.

Op de onderkant van de doos staat een kleurenfoto van 2 meisjes en een jongetje die aan het speelbord zitten.

Het speelbord is horizintaal gevouwen.

De afbeeldingen op de bankbiljetten zijn wit op een gekleurde ondergrond.

Junior Frans, 1994.Versie: Junior standaard - Frans, ref. 05415F
Uitgever: Parker/S.A.Hasbro N.V. - 1994
Afmetingen van de doos: 24,5 x 48,5 cm
Het spel:
Dit spel is uiteraard precies gelijk aan het vorige, doch nu zijn alle teksten in het Frans.

De prijs bedroeg in juli 1997: BF 799.

 

Versie: Reisspel - Nederlandse Editie, ref. 14248NL
Uitgever: Parker/Tonka/S.A.Hasbro N.V. - 1994
Afmetingen van het koffertje: 5 x 12 x 18 cmReis editie uit 1994.
Het spel:
Ook dit spel met Nederlandse straten is in België verkocht.
Op de rode overdoos staat een duidelijke afbeelding van de binnenzijde van dit rode koffertje.
Deze variant is inderdaad een weldoordachte en praktische reisgenoot. De lopers kunnen op elke straat vastgezet worden, doch niet meer dan 1. Dat betekent dat een ander die op de zelfde straat zou moeten gaan staan 1 stap verder moet gaan. Alleen op de hoeken kunnen 4 spelers tegelijk staan. Per straat zijn er ook 4 gaatjes voor de huizen en hotels.
Er zijn geen Kans- en Algemeen Fonds kaartjes. Daarvoor moet men met drie dobbelstenen gooien en de opdracht uitvoeren die vermeld staat op het lijstje bij het nummer dat overeenkomt met het gegooide aantal ogen.
In plaats van een vrijkaartje voor het verlaten van de gevangenis krijgt u 1 van de 6 sleutels.
Verder zijn de spelregels gelijk aan die van het normale spel.

Deze rode koffertjes werden in China vervaardigd.

 

 

60 jarig jubileum, Ned. versie.Versie: Gouden doos 60 jaar - Nederlandse Editie, ref. 44020NL
Uitgever: Parker/Tonka/S.A.Hasbro N.V. - 1995
Afmetingen van de doos: 11,5 x 29,8 x 29,8 cm
Het spel:
Deze Nederlandstalige jubileum uitgave betreft de Nederlandse steden, maar is toch ook in België verkrijgbaar geweest.
De goudkleurige doos toont zowel op het deksel als alle zijkanten daarvan én op alle zijkanten van de witte binnendoos de mooie afbeelding van een diamant, waarover de rode balk met Monopoly en Suikeroompje, op een groene ondergrond. In een wimpel staat "1935 Jubileum-editie 1995.
Het in vieren gevouwen bord heeft een zwarte rugzijde en een marmer-kleurige speelzijde. Op het speelveld is een sticker geplakt met een nummer uit deze "beperkte oplage".

U Ontvangt f 20.000,- bij Start en de Brink en Dorpsstraat liggen in Het Dorp.

Op de fraai bedrukte onderzijde van de doos schrijft Hasbro o.a.:

".... Voor het eerst in 60 jaar hebben wij speelbord, geld, eigendomsbewijzen en Algemeen Fonds en Kanskaarten van het Monopoly spel herzien om een vleugje nostalgie toe te voegen aan het klassieke spel uit de jaren dertig. Deze beperkte oplage omvat bovendien een dobbelbeker in de vorm van een hoge hoed van de Monopoly Suikeroom, twee praktische kaarthouders, houten huizen en hotels en een handige tray voor de bank, waarin het fraaie nieuwe geld en de eigendomsbewijzen bewaard kunnen worden. Wij zijn in onze archieven gedoken en kozen voor de pionnen van één van de eerste versies van het spel, geproduceerd in Amerika in 1936 - en voegden daar nog een splinternieuwe pion van de Suikeroom zelf aan toe! - allemaal met een "antieke" bronzen afwerking. ..."

Het spel werd vervaardigd in .... Groot Brittannië.

 

Standaard, Ned.editie, 1997.Versie: Standaard - Vlaamse versie, ref. 14535FL 
Uitgever: Parker/Tonka/S.A.Hasbro N.V. - 1996
Afmetingen van de doos: 26,8 x 40,3 x 5,3 cm
van het dubbel gevouwen bord: 25,2 x 25,2 cm
Het spel:
Opvallend aan dit spel zijn de nieuwe afmetingen van de doos. Hasbro laat weten dat dit te maken heeft met de "standaardisatie" van de afmetingen van hun spellen. Hiermee verdwijnt dus de lange doos, die wij tot nu toe steeds standaard hebben genoemd.

In deze nieuwe doos zit één rode, plastic bak met afwijkend gevormde vakjes voor het geld en de eigendomsbewijzen van de bank. Het bord is in vieren gevouwen, zoals in de zg. "kleine doos". De rugzijde is rood, de spelzijde is blauwgroen.
Het spel is in Ierland vervaardigd en dús heeft het weer een foto van een lachend gezin op de onderkant staan. Maar het is een ander gezin, in een andere kamer, spelend aan een blauw, niet Belgisch bord. Daarop liggen de mooie Kans- en Algemeen Fonds kaartjes van dit spel. 
Het geld dat ze gebruiken is met lage waarden, maar dat komt omdat het gebruikte spel van een ander (onbekend) land is. Wél is zichtbaar dat de bankbiljetten nu geen enkele copyright-vermelding meer dragen, terwijl in de bovenzijde van de cirkel een zwarte balk met daarin "Monopoly met Suikeroompje" gedrukt is. Het valt op dat deze foto gebruikt wordt voor de spellen van alle landen, waarvoor deze versie gemaakt wordt.
De kleur van de eerste 2 straten is ook nu weer precies gelijk aan het overeenkomstige spel van andere landen, bruin i.p.v. zoals voorheen donker paars.
De 10 lopers zijn van tin (zonder vermelding "made in China") en de huizen en hotels van eenvoudig plastic.

De prijs bedroeg in augustus 1997: BF 800 (€ 21,-).

 

Junior, Nederlands, 1996.Versie: Junior standaard - Nederlands, ref. 14540NL
Uitgever: Parker/Tonka/S.A.Hasbro N.V. - 1996
Afmetingen van de doos: 26,8 x 26,8 cm
Het spel:
De verschillen tussen deze variant en die van de voorgaande jaren zijn:

Een geheel nieuwe, vierkante doos.

Een nieuwe afbeelding op het deksel: Kinderen in een autootje van de achtbaan met op 
de achtergrond 2 springende dolfijnen.

Op de kleurenfoto op de onderkant van de doos staat weer een tafereeltje van 2 andere 
meisjes en 1 jongetje. Het geld dat zij gebruiken is overigens dat van het spel uit 1991.

Het speelbord is nu langwerpig: 25 x 50,5 cm.

De rugzijde van het bord is rood evenals de plastic vakkeninlage van de binnendoos.

Het geld is gelijk aan dat van het spel uit 1994.

De Kans-kaartjes zijn veel kleiner geworden: 43 x 63 mm.

De prijs van dit spel bedroeg in juli 1997: BF 890.

 

Versie: Junior standaard - Frans, ref.14540F
Uitgever: Parker/Tonka/S.A.Hasbro N.V. - 1996
Afmetingen van de doos: 26,8 x 26,8 cm
Het spel:
Dit spel is precies gelijk aan het Nederlandstalige, doch nu zijn alle teksten in het Frans.

 

Hotel, ref. 14313.Versie: Hotel, ref. 14313/104
            "Het spel van rijkdom, macht en glamour"
Uitgever: MB Spellen/S.A.Hasbro N.V. - 1996
Afmetingen van de doos: 27 x 40 x 9 cm
                     van het bord: 50,3 x 50,3 cm
Het spel:
Deze heruitgave ziet er kleurrijker uit en de invloed van Hasbro is duidelijk: De onderzijde van de doos is rijkelijk geïllustreerd en er staat zelfs weer een lachend gezin op dat Hotel aan het spelen is.
De doos is kleiner en daarom hoger, alweer om de volumineuse attributen op te kunnen bergen. Er is nu maar één smalle 2-vakkeninlage van blauw plastic, die alleen maar bestemd is voor het kleine bundeltje geld en de Entree's, de 4 lopers en de dobbelstenen. De normale dobbelsteen is nu ook wit.
Het stevige speelbord, met zwarte rugzijde, heeft nu de zelfde afmetingen als die van de Monopoly spellen. In dit geval is het 2x gevouwen, en wordt het in de doos gefixeerd door 2 verhogingen van de plastic inlage.
De handleiding is nu een los vouwblad met nog meer illustraties dan op het deksel bij de vorige uitgave.

 

De Luxe, tweetalig, 1997.Versie: Edition De Luxe/De Luxe Uitgave, ref. 14549/197
Uitgever: Parker Bros./S.A.Hasbro N.V. - 1997
Afmetingen van de doos: 26,8 x 40,3 x 8,8 cm
van het dubbel gevouwen bord: 25,2 x 25,2 cm
Het spel:
Al weer een prachtige uitgave van "het beroemde gezelschapsspel". Het bord bevat weer de straten uit zowel de Waalse als de Vlaamse steden én Brussel/Bruxelles.
De doos heeft dezelfde lengte en breedte maten als die van de "standaard" editie, dit in tegenstelling tot de Amerikaanse Deluxe editie, waarvan de doos nog lang is.
Helaas is deze doos wat zwak, maar de inhoud is keurig verzorgd: In de doos bevindt zich, behalve het stevige bord (met donkerblauwe rugzijde) een slappe, plastic tray met 4 vakken voor de huizen en hotels, maar vooral ook de nog nooit eerder gebruikte "geldbak voor de Bank", een mooi gevormde geld-en-kaartjes-houder van stevig blauw plastic. Zowel deze bak als de 2 losse kaarthouders (voor de Kans- en Algemeen Fonds kaartjes) moeten door u zelf worden beplakt met de apart geleverde stickers. De duidelijke kleurenfoto op de onderkant van de doos geeft een heel goed beeld van het geheel.

Het deksel laat deze keer eens de derde zijde van het bord zien, dus de straten van Den Haag en Groningen, waarop al 2 van de 10 goudkleurige lopers op te zien zijn.
De  huizen en hotels zijn van mooi glanzend hout. De bankbiljetten zijn hetzelfde als die van de "standaard" editie.

De prijs van dit spel bedroeg in november 1998: BF 1365,- (€ 35,90).

 

Star Wars, ref. 40786, 1997.Versie: Star Wars - Limited Collector's Edition, ref. no.40786
Uitgever: Parker Bros./Hasbro Inc. - 1997
Afmetingen van de doos: 25,7 x 51,0 x 5,3 cm
Het spel:
Al weer een inderdaad zéér fraai spel dat het stempel "Limited collector's edition" mee krijgt. De samenwerking tussen Parker Bros. en Lucasfilm Ltd. is ontstaan vanweg het 20 jarig bestaan van Star Wars. De zogenaamde "beperkte editie" komt tot uitdrukking in de sticker die op het bord is geplakt en waarop behalve een datum ook een volgnummer vermeld staat.
Evenals in vele andere landen wordt in ook België de originele Amerikaanse versie verkocht, voorzien van een Nederlandse én Franse handleiding.
Het meest opvallende van dit spel is dat er 2 soorten spelers (de Rebellen en de Imperials) zijn die elk hun eigen Voertuigen en Locaties hebben. De spelregels zijn precies gelijk aan die van het "gewone" spel, maar de verschillen zijn toch wel opvallend, t.w.:

Monopoly

 

Star Wars

6 tot 10 lopers (hoed, auto enz.)
straten met Eigendomsbewijzen
Inkomstenbelasting/Extra Belasting
Het geld = franken
-
Groene huizen + rode hotels
Kans- en Algemeen Fonds kaarten

 

8 lopers: 5 Rebellen, 3 Imperials
ruimte-locaties en Eigendomskaarten
Docking tax/Bounty
Het geld = Imperial Credits
5 koperen munten á 1000 credits
2 sets ruimte-voertuigen
Imperial en Rebel kaarten

Elke loper is een bekende figuur uit Star Wars. De Alliantie der Opstandelingen (Rebellen) bestaat uit: Luke Skywalker, Princes Leia, Han Solo, Chewbacca en R2-D2. 
De strijders uit Het Rijk (Imperials) zijn: Darth Vader, Boba Fett en de Stormtrooper.
De voertuigen van de Rebellen zijn de lichtgrijze X-wing Fighters en Corellian Freighters en die van de Imperials zijn de donkergrijze Tie Fighters en Star Destroyers
De bankbiljetten zijn in verschillende kleuren, met de waarde-aanduiding aan de rechter zijde. De tekst bij de illustraties op de biljetten is in Aurebesh!?

Dit spel uit 1996 is pas in augustus 1997 op de Belgische markt verschenen.

 

WK voetbal France 98.Versie: WK Voetbal Ed.France 98 - Nederlandse editie, ref. 19618NL
Uitgever: Parker/ S.A.Hasbro N.V. - 1997
Afmetingen van de doos: 40 x 27 x 6,5 cm
Het spel:
Al weer een doos in de "nieuwe kleuren" (?): donkerblauw, zilver en natuurlijk rood.
Op het deksel zijn nauwelijks de velden van het bord te onderscheiden, maar wél een stelletje voetballers, elk in een actieve houding maar niet in een spelpositie. Op het deksel is ook nog een hologram met het logo van France 98 geplakt. Op de onderkant van de doos wederom een duidelijke afbeelding van het bord en de attributen. Bovendien is te zien dat er nog een binnendoos als voetbalveld meegeleverd wordt. 
Ook valt meteen op dat de Kans en Algemeen Fonds kaartjes vervangen zijn door Uit- en Thuis-kaartjes, met natuurlijk ook bij het voetbalspel behorende teksten als "Transfer naar Brazilië" en "U mist een penalty. Betaal 2000 boete".
De vakkeninlage is van slap, donkerblauw plastic en heeft speciaal een uitsparing voor het vierkante bord

De eigendommen zijn in dit spel natuurlijk landelijke voetbalteams, enwel die van de 22 beste teams van de officiële wereldranglijst, zoals die is samengesteld door de FIFA, aan de hand van de prestaties van de landen in alle wereldbekerfinales sinds 1930
Het zijn op het bord resp. de landen: Schotland - Zwitserland - Roemenië - Chili - Mexico - BELGIE - Oostenrijk - Tsjecho Slowakije (?) - Nederland - Polen - Hongarije - Joegoslavië - Frankrijk - Zweden - Uruguay - Rusland - Spanje - Engeland - Argentinië - Italië - Duitsland en Brazilië
Op de velden staat het T-shirt van het betreffende land.

De stations zijn vervangen door de 4 belangrijkste stadions van Frankrijk, t.w. Stade Velodrome van Marseille, Stade du Parc de Princes in Parijs, Le Stade de France in Saint-Denis en de Stade de Gerland van Lyon.
De 2 nutsbedrijven zijn nu Elektriciteitsbedrijf en Frisdrankproducent (wél een rode beker maar géén Coca Cola!). Merkwaardig is dat men ook in dít spel naar de gevangenis gestuurd kan worden.
De 8 lopers zijn resp. een schoen - pet - drinkbeker - hamburger (?) - doel - fluit - bal en de (goudkleurige) Wereldcup Fifa-beker (met in de voet: 1974 Fifa TM©).

Overige verschillen met het standaard Monopoly-spel zijn:

Monopoly

 

WK VOETBAL EDITIE

Inkomstenbelasting

 

Transferkosten

Groene huizen en rode hotels

 

Rode tribunes en blauwe stadions

Zeskantige dobbelstenen

 

Voetbaldobbelstenen (alle cijfers dubbel)

Het geld is bijv. franken of dollars

 

Het geld heeft géén valuta

Dit spel bestaat natuurlijk ook in een Franse versie.

 

De tweetalige versie van het standaardspel sinds 2001.Versie: Standaard - tweetalig, ref. 00009/197
Uitgever: Parker/Hasbro, Inc./Hasbro B.V. - 2001
Afmetingen van de doos:
26,8 x 40,3 cm
                     van het bord: 25,2 x 25,2 cm
Het spel:
Parker/Hasbro zijn hun spellen steeds meer wereldwijd aan het standaardiseren (die daardoor m.i. steeds minder interessant voor de verzamelaar worden). Nu hebben de standaardspellen van alle landen het  nummer 9 gekregen, het nummer dat voor de Amerikaanse standaard spellen al vanaf de eerste uitgaven in 1935 wordt gebruikt. 
De uitvoering van dit nieuwe spel kenmerkt zich door:

De afbeelding op het deksel is voorzien van een wat goedkoop aandoende rode rand.

Er worden slechts 4 velden van de 4de zijde van het bord, in perspectief, getoond, met 1 huisje, 1 hotel, nog steeds de hoed en raceauto en de beide witte dobbelstenen, maar nu met 4 en 3 (i.p.v.3 en 5).

De perspectivische rode Monopoly-balk, met z'n mooie schaduwwerking en Mr.Monopoly met rode vlinderdasje (tot 2000 werd hij Suikeroompje genoemd), die voorkomt op het deksel, het middenveld van het bord en alle 4 de randen van de binnendoos.

De onderzijde van de doos toont nu niet meer "het lachende gezin" maar vrijwel het hele bord en alle attributen. 

De "banker's tray" van deze standaard doos is weer rood en heeft de vakjes voor de 7 bankbiljetten en de eigendomsbewijzen die nog bij de bankier aanwezig zijn. Het bord is in vieren gevouwen en past bij opslag precies op de banker's tray. De rugzijde van het bord is rood en die van de speelzijde is blauwgroen
Op het bord liggen de Kans-kaartjes met rode rugzijde en ?, zoals gewoonlijk, bij de Start-hoek en de Algemeen Fonds-kaartjes met blauwe rugzijde en schatkist, bij de Vrij-Parkeren-hoek. De kaartjes (56x87 mm) hebben ronde hoeken.
De eigendomskaartjes (56x87 mm) hebben ook ronde hoeken.
De bankbiljetten (52x100 mm) zijn in zwart gedrukt op gekleurd papier en boven in de cirkel op het biljet is een zwarte band met daarin het woord Monopoly en Mr.Monopoly die uit de middelste O komt. Onderin deze cirkel staat met kleine letters "©2001 Hasbro Inc.".  De geldeenheid is Euro (€) en de waarden van de bankbiljetten zijn resp.: 1 - 5 -10 - 20 - 50 - 100 en 500 (ref.100 00009 00C0).
De 10 lopers zijn van lichtmetaal en zijn de overbekende: hoed - schoen - auto - boot - hondje - kruiwagen - ruiter te paard - vingerhoed - strijkijzer en kanon. 
De groene huisjes en rode hotels zijn van ondoorzichtig plastic en hebben allemaal een overhangend dak, alsmede een excentrisch geplaatste schoorsteen.
De beide dobbelstenen zijn wit en hebben zwarte ogen.

 

Eenvoudige reiseditie uit 2001, Ned.Versie: Reisspel - Nederlands, ref. 14248/104     
Uitgever: Parker/Hasbro Inc. - 2001
Afmetingen van het ophangdoosje: 2,4 x 14,5 x 19,5/23,5 cm
                                  van het bordje: 19 x 19 cm
Het spel:
In 1994 werd onder hetzelfde ref. 14248 ook al een Reisspel uitgebracht: het zg. "rode koffertje". Terwijl dat een goed verzorgde uitgave was is dit nieuwe spel wel een toonbeeld van eenvoud en slordigheid:

  1. Het ophangdoosje voor in de winkel, dat dus suggereert een omslagdoosje te zijn, blijkt de permanente doos voor het spel te zijn.

  2. Het kleine bordje, met rode rug, is scheef.

  3. De kleine, groene huisjes en rode hotels hebben inwendig een rond gat. De zin daarvan is niet duidelijk, want ze zijn daarmee nog niet stapelbaar, hetgeen bovendien geen zin zou hebben. Er wordt een degelijker plastic-zakje-met- klemsluiting bijgeleverd voor het bewaren van de huisjes, hotels en dobbelstenen,  ter vervanging van het gesealde zakje waarin ze leverd worden.
    Maar waarvoor dient het meegeleverde elastiekje?

  4. De eigendomsbewijzen (met rode rug) en kaartjes zitten met z'n allen op "één vel karton" zoals dat bij de inhoud wordt vermeldt. Daarvan moeten ze dus nog wel losgetrokken worden.

  5. Er zijn géén Kans en Algemeen Fonds kaartjes. Daarvoor moet men met drie dobbelstenen gooien en de opdracht uitvoeren die vermeld staat op het lijstje bij het nummer dat overeenkomt met het gegooide aantal ogen. 

  6. In plaats van een vrijkaartje voor het verlaten van de gevangenis krijgt u 1 van de 6 sleutels

  7. De afmetingen van de bankbiljetjes zijn 26 x 47 mm.

Dit model van het Reisspel werd "Vervaardigd in Spanje".

De prijs bedroeg in jan.2003 € 9,95. 

 

Hier en Nu, CliniClowns editie.Versie: Hier en Nu editie/Edition d'Aujoud'hui -  tweetalig - Clini Clowns, Ref. 030500402/197   
UItgever: Parker/Hasbro Belgium NV/SA - 2005
Afmetingen van de doos: 27,0 x 40,2 x 6,5 cm
Het spel:
Kris De Keyser van Hasbro-België laat weten dat deze oorspronkelijk versie van de Belgische variant speciaal werd uitgegeven "ten voordele van de Clini Clowns", in een beperkte oplage.

Het motto voor de 70ste verjaardag van dit spel was voor alle landen "Hoe zou Monopoly er uitzien als het vandaag de dag zou zijn uitgevonden?". 
Sommige landen gebruiken dit motto voor de titel van het spel letterlijk, zoals Frankrijk met "Et si Monopoly était inventé aujoud'hui?", terwijl Nederland dit wel erg vrij vertaalde in "Van Dam tot Dom".

Op het deksel en het middenveld van het bord staat een compilatie van bekende gebouwen, waarvan natuurlijk het Atomium het meest bekend is. Maar, centraal staat Mr. Monopoly in zijn rode auto met het opvallende nummerbord "Mr.M70".

Voor deze uitgave zijn de oude straten vervangen door nieuwe uit zowel Waalse- als Vlaamse steden, met die uit Brussel natuurlijk weer tweetalig. De bedragen zijn eveneens "eigentijds" gemaakt. Daarom krijgt u geen € 200 over Start, maar € 2 miljoen, dus een faktor 10.000 meer. Maar alles is natuurlijk overeenkomstig duurder: De koopprijs van een station werd bijv. € 2 miljoen. Op elk eigendom staat een foto van de betreffende straat.

De eigendommen zijn vanaf Start/Départ:

Wavre (Rue du Commerce) - Aalst (Nieuwstraat) - Luchthaven Brussel Zaventem/Aéroport de Bruxelles Zaventem - Sint-Truiden (Luikerstraat) - Verviers (Place Verte) - Mechelen (Bruul) - Arlon (Grand Rue) - Telecom/Télécoms - Kortrijk (Lange Steenstraat) - Mons (Grand Rue) - Aéroport de Charleroi - Oostende (Kapellestraat) - Leuven (Bondgenotenlaan) - Knokke (Lippenslaan) - Charleroi (Rue de la Montagne) - Liège (Rue de la Cathedrale) - Antwerpen (Huidevettersstraat) - Aéroport de Liège - Hasselt (Hoogstraat) - Brugge (Steenstraat) - Internet - Namur (Rue de Fer) - Brussel (Louizalaan)/Bruxelles (Ave.Louise) - Liège (Pont d'ile) - Gent (Veldstraat) - Luchthaven Antwerpen - Antwerpen (Meir) en Brussel (Nieuwstraat)/Bruxelles (Rue Neuve).

Voor alle overeenkomstige edities geldt bovendien:

De blauwgroene huisjes zijn ellipsvormig en 6 mm hoog, hebben geen spits dak en zijn stapelbaar.

De rode hotels hebben dezelfde vorm maar zijn 31 mm lang. Aangezien zij hol zijn zijn ze erg licht en daarom niet erg praktisch. Evenmin is het duidelijk wat het doel is van het stapelbaar zijn voor deze hotels.

De 6 metalen lopers zijn: een skatebord - skeeler - race auto - een mobieltje - geldzak en vliegtuig.

Bovendien hebben sommige landen een extra loper die karakteristiek voor het land is. En dat is voor België natuurlijk ..... Manneken Pis.

Het nieuwe model bankbiljetten, waarin Mr.Monopoly een cirkel in zijn hand lijkt te houden, waarin de waarde van het bankbiljet staat. Op alle biljetten staat hetzelfde 10-cijferige nummer. De waarden zijn resp.: 10k - 50k - 100k - 200k - 500k - 1M en 5M
(Het hele stapeltje draagt het codenr. 100 00402 0000.)

De banker's tray, een donkerblauwe, plastic inlage in de binnendoos heeft 7 vakjes voor de attributen.

De hypotheek-zijde van de eigendomskaartjes is grijs. Op de grijze achtergrond van de Kans- en Algemeen Fonds kaartjes staat resp. een rood vraagteken en een zwarte kist, gevuld met (gele) goudstaven. 

 

70ste verjaardagseditie.Versie: 70ste Verjaardagseditie/Edition 70ème Anniversaire - met 
             elektronisch bankieren - tweetalig, Ref. 030500114/197                                                        

UItgever: Parker/Hasbro Belgium NV/SA - 2005 
Afmetingen van de doos: 27,0 x 40,2 x 6,5 cm
Het spel:
Deze uitgave is voornamelijk een kopie van de "Hier en Nu" editie met dezelfde datum van verschijnen. In werkelijkheid kwam 
deze uitgave toch enige maanden later in de winkels.

Kenmerkend voor deze uitgave is de kaartlezer. Credit cards vervangen de bankbiljetten (die wel nabesteld kunnen worden 
als u ze zou willen hebben).
De credit cards die op de doos te zien zijn zijn echter ietwat misleidend. Er wordt gesuggereerd dat het chip-kaarten zijn, maar 
dat is niet het geval. Er is slechts een geringe verhoging in de kaart van elke speler, hetgeen door de kaartlezer wordt herkent. 
Alle in- en uitgaven worden per speler in de kaartlees-unit opgeslagen.

Alle andere onderdelen, als de lopers, huizen en hotels en de dobbelstenen zijn hetzelfde als in de uitgave met bankbiljetten.

 


Reisspel variant uit 2005.Versie: Reisspel - tweetalig, Ref.00219197 
             "Het beroemde gezelschapsspel in zakformaat"
Uitgever:
Parker/ Hasbro - 2005
Afmetingen van de doos: 16 x 22,5 x 4 cm
Het spel:
Het "rode koffertje" uit 1994 noemde ik toen reeds
"een weldoordachte en praktische reisgenoot". Maar in 2001verscheen, n.b. onder hetzelfde ref.nr., een uiterst onpraktische uitvoering met een los, klein bordje.
Nu zit het hele spel weer in een klein, opklapbaar,  ook weer rood, doosje, dus toch weer wat handiger om het spel op reis mee te nemen.

Het spel met de-3-dobbelstenen-en-6-plastic-sleutels wordt op dezelfde manier gespeeld als de eerder genoemde reisspellen.

Versie: Monopoly express - Nederlands, Ref.080542787104
Uitgever: Parker/S.A. Hasbro N.V. - augustus 2005
Afmetingen van de doos: diam. 15,5 cm x 4,5 cm
Het spel:
Dit spel is slechts een andere presentatie, hoewel een fraaie, van het Dobbelspel, zoals dat onder ref.nr.14087NL in 1992 is verschenen. (Zie boven.)

De oproep op de doos luidt: "Alle spanning en fun van Monopoly in 20 minuten."

Er zijn 11 dobbelstenen, die niet alleen de getallen van 50 tot 500 hebben, maar ook locomotiefjes en politieagenten
Als het uw beurt is mag u alle dobbelstenen net zo vaak gooien als u wilt om zo veel mogelijk "straten" van één kleur te krijgen en zo de hoogst mogelijke score te verkrijgen. Maar, zodra u alle 3 de politieagenten gooit is uw beurt voorbij en verliest u alle zojuist vergaarde punten.

De bijzondere verpakking ziet er leuk uit, maar om de ronde speeldoos dááruit te halen is een hele toer. Ook al hebt u uitgevonden hoe de groene verpakking gesloopt moet worden, heeft u de doos nog steeds niet ter beschikking. Het blijkt nl. dat u de onderkant van de doos ziet, terwijl de bovenzijde, met het losse deksel, met ijzerdraadjes aan het verpakkingskarton vastgemaakt is. 

Deze voor Hasbro ongebruikelijke uitgave, is "Vervaardigd in China".

 

Duitse versie van het WK 2006 spel.Versie: Fifa WK 2006
             "Official Licensed Product"
Uitgever: Parker/ Hasbro - januari 2006
Afmetingen van de doos: 27,0 x 40,2 x 6,5 cm
Het spel:
Dit spel komt uit de verzameling van Arend Dieleman - NL.

De tekst op de onderkant van de doos zegt:

"Deze speciale editie van Monopoly verschijnt ter gelegenheid van hét sportevenement van 2006: De wereldkampioenschappen voetbal in Duitsland! Reis rond het WK speelbord van het ene voetballand naar het andere, koop elftallen en bouw tribunes en stadions terwijl je kapitaal groeit. Pak Coach- en Scheidsrechterkaarten en proef van het ware voetballerleven - maar zorg wel dat je niet van het veld wordt gestuurd! Maak je klaar voor de aftrap en wordt de rijkste speler aller tijden!"

De eigendommen zijn allemaal van deelnemende landen en vanaf Start resp.: 

Australië - Coach - Zwitserland -Rode kaart - Olympiastadion - Zuid Korea - ScheidsrechterTunesië - Polen - Gevangenis - Costa Rica - Frisdrank B.V. - Kroatië - Iran - Fritz-Walter-Stadion  - Duitsland - Coach - Japan - Zweden - Vrij parkeren - Italië - Scheidsrechter - Portugal - Engeland - Zentralstadion  - Verenigde Staten - Mexico - Philips - Spanje - Ga naar de gevangenis - Frankrijk - Argentinië - Coach - Nederland - Frankenstadion - Scheidsrechter - Tjechië - Gele kaart en Brazilië  

De Kans-kaartjes zijn hier Scheidsrechter-kaarten, terwijl de andere kaartjes Coach-kaarten zijn.
Het geld bestaat uit 7 "Monopoly FIFA WM 2006"-bankbiljetten, in de waarden: 1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 en 500
De 6 lopers zijn: gouden schoen - keeper - speler - goal - bal en fluit.
De huizen en hotels zijn respectivelijk tribunes en WK Stadions.
Beide dobbelstenen zijn 12-zijdig en tonen de cijfers van 1 tot 6 twee keer.

Deze uitgave is, zoals gewoonlijk, "Made in Ireland".

 

Anti-Monopoly 2006.Versie: Anti-Monopoly, Ref. 08511
             "Het vastgoed handelsspel van de 21ste eeuw"
Uitgever: University Games Europe B.V.- NL - sept.2006
Afmetingen van de doos: 26,8 x 40,2 cm
Het spel:
In eerste instantie lijkt dit spel een heruitgave te zijn van het Anti-Monopoly II uit 1984, omdat de straten ook die van (8) Europese steden zijn, i.p.v. uit de vele steden van 11 verschillende landen in de oude uitgave.

Maar dan vallen al snel de grote uiterlijke verschillen op:

In tegenstelling tot de drukke en bonte presentaties van voorheen straalt dit spel een grote eenvoud  
uit, zowel uit- als inwendig, zoals dat ook al gold voor de Amerikaanse uitgaven "The Original 
Monopoly game" uit 1999. 

In tegenstelling tot de soms wel héél erg schreeuwerige vermelding (zeer begrijpelijk overigens in die 
periode) dat het zéér beslist géén uitgave van Parker Brothers was, blijkt er nu sprake te zijn van een 
zekere samenwerking
tussen Ralph Anspach en Hasbro. 
Uiterlijk blijkt dat o.a. reeds uit de doos van exact dezelfde afmetingen als die van de standaard spellen van Hasbro.

Het bijzondere van Anti-Monopoly, een spel dat bedacht werd door de econoom Prof. Ralph Anspach, is het principe dat de spelers kiezen tussen 2 speelmogelijkheden: de Monopolisten en de Concurrenten. Welke rol u ook kiest, alle spelers hebben een gelijke kans om te winnen, hoewel ze verschillende spelregels volgen. Zo kunnen Monopolisten bijvoorbeeld enkel huizen en hotels bouwen als ze een monopoliepositie  in een stad hebben (dat is al het geval als de speler 2 van de 3 straten in zijn bezit heeft), terwijl de Concurrenten op elk eigendom mogen bouwen, ongeacht of ze een hele stad bezitten of één enkele straat.

Op het stevige bord met zwarte rug zijn de straten van de 8 steden vanaf Start resp.:

Rome: Corso Impero - Via Roma
Berlijn: Alexanderplatz - Kurfürstendamm - Potsdammer Straße
Madrid: Plaza Mayor - Gran Via - Paseo de la Castellana
Amsterdam: Dam - Leidsestraat - Kalverstraat
Parijs: Rue de la Fayette - Rue de la Paix - Champs Élysées
Brussel: Grote Markt - Hoogstraat - Nieuwstraat
London: Park Lane - Piccadilly - Oxford Street
Athene: La Plaka - Syntagma

De 4 middenvelden zijn resp.: Luchthaven - Trammaatschappij - Station en Busmaatschappij.
De 3 hoekvelden hebben voor de Monopolisten een andere betekenis dan voor de Concurrenten. Daarom zijn de teksten op die hoeken resp.: 
Sightseeing Tour/Prijzenoorlog/Gevangenis - Anti-Monopoly stichting en Monopolist: Ga naar de gevangenis/Concurrent: Ga naar de prijzenoorlog.

Op de onderzijde van de doos staat een kleurenfoto van het spel met een korte toelichting op zowel zijn ontstaan als het principe. 

In dit spel komen geen Kans- en Algemeenfonds-kaartjes voor, maar 2x25 eenvoudige, witte kaartjes Monopolist en Concurrent, allen leuk geïllustreerd en steeds voorzien van uitvoerige toelichting, zoals:

Op de Concurrent kaartjes:

De regering ziet streng toe op ondernemingen die anti-monopolie wetten overtreden. Dit is in uw voordeel: U ontvangt € 25 van elke Monopolist.

U start een nieuw bedrijf. Gooi de dobbelstenen. Bij 9 of lager is het bedrijf geen toekomst gegund. - Gooit u 10 of hoger kunt u spreken van succes, U ontvangt € 75 van de bank.

De Monopolisten hebben de prijs van brandstof verhoogd. Dit heeft ook voor u consequenties, maar de hevige concurrentie weerhoudt u ervan de prijsverhoging door te voeren. Uw omzet daalt. Betaal aan de bank € 50.

Op de Monopolist kaartjes:

Uw politieke bijdrage heeft zijn vruchten afgeworpen: de luchtvervuilingscontroles zijn mede door uw toedoen afgeschaft.  U ontvangt € 75 van de bank.

Dankzij een mysterieuze deal sleept u een groot contract in de wacht. Helaas heeft de pers er lucht van gekregen! Gooi de 2 dobbelstenen om te zien of de deal doorgaat. 
7
of lager geen deal - 8 of hoger deal, u ontvangt € 75 van de bank.

U hebt financieel bijgedragen aan de verkiezingscampagne van een minister en dit is per ongeluk uitgelekt naar de pers. Betaal € 50 aan de bank.

Op de eigendomskaartjes moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met de 2 soorten spelers. Daarom zijn er ook 2  kolommen voor de prijzen: links die voor de Concurrent en rechts die voor de Monopolist.
De rugzijde van het kaartje wordt ook hier weer gebruikt om aan te geven dat het eigendom met hypotheek bezwaard is. Het kaartje moet dan wel aan de bank worden overgedragen, maar kan op enig tijdstip door een speler van de bank gekocht worden. Dit staat eveneens op de rugzijde vermeld.
Er zijn slechts 6 bankbiljetten, in grijs gedrukt op gekleurd papier, in de waarden: 1 - 5 - 10 - 50 - 100 en 500. Het is niet duidelijk waarom er in de Spelregels in vet vermeld wordt dat "alle bedragen de waarde x1000 voorstellen". Dit is verder nl. helemaal niet relevant voor het spel.
Er zijn slechts 6 plastic lopers, enwel in groen en blauw een kegeltje, piramidetje en pionnetje in de vorm van een "cilindertje met bol".
Er zijn 35 huizen en 15 hotels van plastic, met dakrand en schoorsteen. (Opm.: De Concurrenten moeten hun huizen en/of hotels op de naam van het veld zetten, terwijl de Monopolisten ze op het "H"-vakje moeten zetten.)
De beide dobbelstenen zijn wit met zwarte stippen.

Naast het reeds in 2005 verschenen Amerikaanse spel en deze Nederlandse uitgave verschenen ook nog de Franse, Duitse en Griekse versie.

Het spel is "Made in Spain".

De prijs van dit spel was bij de introductie in september 2006 € 20,-.


Chocolade Monopoly van Nederlands fabrikaat-2006.Versie: Chocolade Monopoly, Art.nr. 7516
              "Het beroemde én lekkere gezelschapsspel!"
Uitgever: Parker/Hasbro - Gamesformotion - sept.2006
Afmetingen van de doos:21,3 x 21,3 x 3,6 mm
                 van het bordje: 4,01 x 41,0 cm
Het spel:
De Nederlandse uitgever van dit heerlijke spel heeft het heel wat serieuser en grootser aangepakt dan de  Engelse uitgever van chocoladespellen uit 1999.  Zijn versie zal in alle landen van Europa verkrijgbaar worden, zie de chocoladesite.

Voor het ontwerp van de doos is gebruik gemaakt van die van het Standaard spel uit 2001, dus met de mahoniekleurige randen.

Dit is inderdaad wel een versie zoals die niet vaak voorkomt! De nadruk licht meer op het lekkere dan op het spel, want er ontbreken gewoon alle essentiële onderdelen om het een echt monopolistenspel te laten zijn, nl.: de lopers en geld, eigendomskaartjes, de Kans en Algemeen Fonds-kaartjes en tenslotte de huizen en hotels. 
Er is echter wél een heus Monopoly-bord met de straten uit eigen land.
Er is slechts 1 draaischijf en overheerlijke chocolaatjes van Belgisch fabrikaat (en dat garandeert dus kwaliteit). Met de draaischijf bepaalt de speler op welke straat een chocolaatje van dezelfde kleur moet worden gelegd. Als op alle straten van 1 kleur (of op alle stations) al chocolaatjes liggen dan zijn ze voor de eerstvolgende die deze kleur draait. 
Als een speler een vraagteken draait dan moet er een chocolaatje in de pot gelegd worden. En dan gaat hier de overbekende huisregel gelden dat degene die op Vrij Parkeren komt de hele inhoud van de pot mag hebben.
Winnaar is degene die tenslotte de meeste chocolaatjes heeft. En of dat nog niet genoeg is mag hij/zij ook nog de chocolaatjes hebben die er dan nog in de pot zitten.
Deze "gecompliceerde spelregels" staan in 7 punten genoemd op de onderzijde van de doos.

Het lijkt mij een leuke manier om in een gezelschap chocolaatjes "uit te delen"!

In België zijn deze spellen o.a verkrijgbaar bij Delhaize, Carrefour, Colruijt, etc..

De adviesprijs van deze spellen was bij de introductie in België, Nederland en Luxemburg € 9,95.

 

Elektronische editie, met helicopter. Versie: Elektronisch editie/Edition électronique - tweetalig, Ref. 00114/197                                                  
UItgever: Parker/Hasbro Belgium NV/SA - 2007
Afmetingen van de doos: 27,0 x 40,2 x 6,5 cm
Het spel:
Deze uitgave is geheel identiek aan de eerder genoemde elektronische uitvoeringuit 2005, echter zonder de vermelding dat het een verjaardags-editie is.
Verder is het heel bijzonder dat Mr. Monopoly inmiddels per helicopter reist.

Alle andere onderdelen, als de lopers, huizen en hotels en de dobbelstenen zijn hetzelfde als in de eerdere uitgave.

 

 

STEDENSPELLEN

Voor de, van oorsprong Amerikaanse, spellenfabrikant Winning Moves worden sedert 2000 in België de stedenspellen op de markt.gebracht:

               voor de Waalse edities door:                                                                                 en voor de Vlaamse edities door:

               Winning Moves France                                                                                         Hasbro NV/SA
              16, rue de Fontenay                                                                                                't Hofveld 6D
               94300 - VINCENNES                                                                                              1702 GROOT-BIJGAARDEN
               France                                                                                                                        België
               e-mail: info@winningmoves.fr                                                                            e-mail: info@hasbro.be


De eerste stedenspellen van Winning Moves verschenen in Groot Brittannië, later gevolgd door Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en Zwitserland.
Het zijn allemaal zg. "Authorized Opoly Games", d.w.z. dat zij met goedkeur van en in samenwerking met Hasbro uitgegeven worden. Evenals bij de Amerikaanse stedenspellen moet een deel van de winst verkregen worden uit sponsoring door plaatselijke bedrijven en instellingen die op de velden genoemd worden. De prijzen van de straten en andere eigendommen zijn steeds gelijk aan die van het standaard spel, in €uro's.

Deze spellen worden allen volgens eenzelfde patroon gemaakt, t.w.:

Op het kleurrijke deksel staat onder de rode Monopoly-balk altijd een compositie van voor de stad specifieke foto's, met, in perspektief, midden onder de eerste en laatste velden van het bord links en rechts van Start

In de rechter benedenhoek staan steeds de 6 van de 10 standaard lopers afgebeeld, enwel de vingerhoed, kruiwagen, auto, boot, kanon en ruiter-te-paard. De andere lopers van het spel zijn: hoed, hondje, schoen en strijkijzer.

In de O van Monopoly in de rode balk staat Mr. Monopoly (die tot 2000 Suikeroompje werd genoemd) met zijn rode vlinderdasje.

De rugzijde van het bord is altijd rood.

Op het bord liggen de Kans kaartjes met mooie rode rugzijde met Monopoly-balk, zoals gewoonlijk, bij de Start-hoek en de Algemeen Fonds kaartjes met mooie blauwe rugzijde en ook weer de Monopoly-balk, bij de Vrij-Parkeren-hoek. Het zijn dezelfde kaartjes als die van het standaard spel uit dezelfde periode.

In de binnendoos zit een vierkante inlage van rood plastic met 4 vakjes, waarop het dubbel gevouwen bord moet liggen. 

De Banker's tray is een tweede, iets hogere inlage van groen plastic met 7 sleuven voor het bewaren van de bankbiljetten.

Het geld bestaat uit heel neutrale Monopoly bankbiljetten (code 100 64535 ....). De waarden zijn resp. 1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 en 500.

In één vakje van de banker's tray zit een doosje van transparant plastic, waarschijnlijk voor het bewaren van de huizen en hotels. 

Alle mooi afgewerkte groen plastic huisjes en rood plastic hotels hebben een overstekend dak en een excentrisch geplaatste schoorsteen. 

De dobbelstenen zijn wit en hebben zwarte ogen. Een (niet altijd) bijgeleverd linnen zakje is wellicht bedoeld voor het bewaren van de dobbelstenen en lopers?

De Spelregels staan beschreven in een 16 pagina's tellend boekje dat begint met "De geschiedenis van Monopoly" (het aloude onjuiste verhaal van de boef Charles B.Darrow, die zicht het spel van de Quackers had toegeëigend), gevolgd door "De geschiedenis van de ..(stad)..".

Op de onderzijde van de doos staat een verhaal over de stad en een kleuren-afbeelding van het bord.

Alle spellen zijn "Made in Ireland".


 

Brussel editie.Versie: Editie Brussel/Édition Bruxelles, Art. Nr. 15280197
Uitgever: Parker/T.F.L.Games - S.A.Hasbro N.V. - 2000
Afmetingen van de doos: 26,8 x 40,1 x 5,3 cm   
Het spel:
Deze uitgave is dus tweetalig: Waals en Vlaams.

Dit eerste Belgische stedenspel is ontworpen door het Nederlandse bureau T.F.L.Games in Deventer. Hoewel het uiteraard vele overeenkomsten heeft met het ontwerp van Winnning Moves zijn er toch een aantal verschillen, t. w.:

De overall presentatie in gedistingeerd blauw is veel luxer dan de WM dozen in hard donkerblauw-met-rode-rand en 
witte onderzijde.
De spellen van WM tonen rechts onder op het deksel 6 lopers, terwijl deze doos er slechts 5 toont. 
De mooie compositie van het deksel komt weer terug op het middenveld van het bord.
De rugzijde van het bord is zwart.
De banker's tray bestaat uit een ééndelige, donkerblauwe, plastic bak, i.p.v. uit een rood en een groen deel.
Net als bij de WM uitgaven laat de onderkant van de doos ook het gehele bord zien, maar op een mooie ondergrondfoto.
 
De eigendommen zijn vanaf Start:

Kiekenmarkt/Rue du Marché aux poulets - Algemeen Fonds/Caisse de Communauté - Rouppeplein/Place Rouppe - Zuidstation/Gare du Midi - Brandhoutkaai/Quai au bois à bruller - Sint-Kateleineplein/Place Sainte-Catherine - Kans/Chance - Vossenplein/Place du jeu de balle - In de Gevangenis/En Prison - Lakensestraat/Rue de Laeken - Electrabel - Koningsstraat/Rue Royale - Hoogstraat/Rue Haute - Luxemburg Station/Gare du Luxembourg - Antoine Dansaertstraat/Rue Antoine Dansaert - Algemeen Fonds/Caisse de Communauté - Madouplein/Place Madou - Kantersteen/Cantersteen - Gratis Parkeren/Parc Gratuit - Wolvengracht/Rue du Fosse aux Loups - Kans/Chance - Grote Zavel/Place du grand Sablon - Beenhouwers-straat/Rue des Bouchers - Noordstation/Gare du Nord -Muntplein/Place de la Monnaie - Wetstraat/Rue de la Loi - Brusselse Intercommunale voor Water-distributie (B.I.W.D.)/Intercommunale Bruxelloise de distribution d'eau (I.B.D.E.) - Grote Markt/Grand Place - Ga naar de Gevangenis/Allez en prison - Robert Schumanplein/Rond-point Robert Schuman - Adolphe Maxlaan/Boulevard Adolphe Max - Algemeen Fonds/Caisse de Communauté - Lemonnierlaan/Boulevard Lemonnier - Centraal Station - Kans/Chance - Louizalaan/Avenue Louise en Nieuwstraat/Rue Neuve.

Op de velden van dit bord staan alleen maar foto's van de betreffende straat en dus geen enkel logo van een sponsor.

 

Editie Antwerpen.Versie: Editie Antwerpen, Art.Nr. 15279104
Uitgever: Parker/T.F.L.Games - S.A.Hasbro N.V. - 2000
Afmetingen van de doos: 26,8 x 40,1 x 5,3 cm   
Het spel:
Deze uitgave is uitsluitend in het Vlaams.

Zoals de foto al duidelijk toont is ook deze Vlaamse uitgave ontworpen door het Nederlandse bureau T.F.L.Games in Deventer.

De eigendommen zijn vanaf Start:

Sint-Jansplein - Algemeen Fonds - Stadswaag - Zuidstation - Grote Pieter Potstraat - Holland - Kans - Jordaenskaai - In de Gevangenis - Vogelmarkt - Electrabel - Carnotstraat - Kasteelplein-straat - Berchem Station - Nationalestraat - Algemeen Fonds - Groenplaats - Kammenstraat - Gratis Parkeren - Schuttershof-straat - Kans - Oude Koornmarkt - Grote Markt - Franklin Rooseveltplaats - Anselmostraat - Noorderlaan - Antwerpse Waterwerken - Huidevetter-straat - Ga naar de Gevangenis - Cogels Osylei - Jan van Rijswijcklaan - Algemeen Fonds - Leopoldstraat - Centraal Station - Kans - De Keyserlei en Meir.

Op de velden van dit bord staan alleen maar foto's van de betreffende straat en dus geen enkel logo van een sponsor.

 

Édition de Liège.Versie: Édition Liège, Art.Nr. ???
Uitgever: Parker/Winning Moves - S.A.Hasbro N.V. - 2001
Afmetingen van de doos: 26,8 x 40,1 x 5,3 cm  
Het spel:
Deze uitgave is uitsluitend in het Waals.

De eigendommen zijn vanaf Départ:

Rue Saint-Léonard - Caisse de Communauté - Rue Saint-Marguerite - Parc Logistique (TNT) - Rue Roture - Rue Grétry - Chance - Rue de Campine - En prison - Rue Pierreuse - Central électrique - Rue Simenon - Rue des Wallons - Port (Port autonome de Liège) - Rue du Port-d'Or - Caisse de Communauté - Rue Hors-Chateau - Place du Marché - Parc Gratuit - Quai Eduard-van-Beneden - Chance - Rue de la Belle-Jardinère - Avenue du Luxembourg - Aéroport (LIEGE AEROPORT) - Rue Louvrex - Rue du Parc - Compagnie des Eaux - Boulevard d'Avroy - Allez en prison - Place Cathédrale - Place Saint-Lambert - Caisse de Communauté - Place De-Bronckart - Gare des Guillemints - Chance - Avenue des Ormes en Boulevard Frère-Orban.

Op de meeste velden van het bord staan de logo's van sponsors; voor zover dat niet het geval is staat er een foto van de betreffende straat.

 

Édition de Namur.Versie:Édition de Namur, Art. Nr. ???
Uitgever: Parker/Winning Moves - S.A.Hasbro N.V. - 2002
Afmetingen van de doos: 26,8 x 40,1 x 5,3 cm  
Het spel:
Deze uitgave is uitsluitend in het Waals.

De eigendommen zijn vanaf Départ:

Avenue des Champs-Élysées - Caisse de Communauté - Rue Saint-Nicolas - Gare de Namur - Square Rénaissance - Boulevard du Nord - Chance - Chaussée de Waterloo - En prison - Rue de Bruxelles - Central électrique - Place Wiertz - Rempart de la Vièrge - Gare de Jambes - Place des Célestines - Caisse de Communauté - Place d'Armes - Rue des Brasseurs - Parc Gratuit - Avenue de la Gare - Chance - Avenue Félicien Rops - Avenue Gouverneur Bovesse - Gare de Flawinne  - Place du Théatre - Place Saint Aubain - Compagnie des Eaux - Rue de fer - Allez en prison - Avenue de la Vecquée - Rue de la Croix - Caisse de Communauté - Avenue Jean Materne - Gare de Naninne - Chance - Place Marché aux légumes en Boulevard de la Meuse.

Op de meeste velden van het bord staan de logo's van sponsors; voor zover dat niet het geval is staat er een foto van de betreffende straat.

 

Édition de Charleroi.Versie: Édition de Charleroi, Art.Nr. ???
Uitgever: Parker/Winning Moves - S.A.Hasbro N.V. - 2006
Afmetingen van de doos: 26,8 x 40,1 x 5,3 cm  
Het spel:
Deze uitgave is uitsluitend in het Waals.

De eigendommen zijn vanaf Départ:

Rue Léopold- Caisse de Communauté - Rue du Grand Central - Port autonome de Charleroi - Rue Neuve - Rue Vauban - Chance - Place Buisset - En prison - Square Hiernaux - Central électrique - Rue du Collège - Boulevard Audent - Station Métro Beaux-Arts - Place du manège - Caisse de Communauté - Rue de Montigny - Rue de la Montagne - Parc Gratuit - Place Albert 1er - Chance - Avenue Général Michel - Passage de la Bourse - Gare de Charleroi Sud  - Boulevard Defontaine - Avenue de Waterloo - Compagnie des Eaux - Rue Willy Ernst - Allez en prison - Boulevard Mayence - Quai de Brabant - Caisse de Communauté - Place Charles II - Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud - Chance - Rue de Dampremy en Boulevard Tirou.

Op de meeste velden van het bord staan de logo's van sponsors; voor zover dat niet het geval is staat er een foto van de betreffende straat.

 

Ëdition de'Arlon.Versie: Édition d'Arlon, Art.Nr. ???
Uitgever: Parker/Winning Moves - S.A.Hasbro N.V. - 2007
Afmetingen van de doos: 26,8 x 40,1 x 5,3 cm  
Het spel:
Deze uitgave is uitsluitend in het Waals.

De eigendommen zijn vanaf Départ:

Rue des Thermes Romains - Caisse de Communauté - Rue de la Semois - Gare d'Arlon - Rue des Capucins - Rue Saint-Donat - Chance - Rue du Marché aux beurre - En prison - Place des Chasseurs Ardennais - Central électrique - Rue Léon Castilhon - Avenue de Longwy - Autoroute du Soleil - Rue de Neufchâteau - Caisse de Communauté - Rue des Faubourgs - Rue de Bastogne - Parc Gratuit - Rue des Déportés - Chance - Rue de Diekirch - Rue Godefroid Kurth - Belarel  - Grand'place - Rue Paul Reuter - Compagnie des Eaux - Avenue J-B.Nothomp - Allez en prison - Rue Michel Hamélius - Rue des Martyrs - Caisse de Communauté - Avenue Victor Tesch - Terminal de Bus - Chance - Grand'rue en Place Léopold.

Op de velden van dit bord staan alleen maar foto's van de betreffende straat en dus geen enkel logo van een sponsor.

 

 

Your comments and/or additional informations will be highly appreciated! Only then this catalogue remains interesting! So please do send a message to:
Uw opmerkingen en/of aanvullingen worden zeer op prijs gesteld! Zo blijft deze catalogus actueel! Neemt u dan ook gaarne contact op met:

albert c. veldhuis
Zoetermeer - The Netherlands
e-mail: worldofmonopoly@gmail.com
(Nederlands,,Deutsch,Français,Magyar)