Home / Start
Back / Terug
Content

 

INKOMSTENBELASTING op Alg.Fonds

 

Presentation:
version 2000

Presentatie:
versie 2000.

 

Vlag Nederland

  Aantal versies: 6

  Uitgave: 22 september, 2011

                                       INKOMSTENBELASTING op Algemeen Fonds-kaartjes,
           pas na  60 jaar goed geschreven.


 

 

René Dings, eigenaar van de site van het platform "Signalering Onjuist Spatiegebruik" (SOS), www.spatiegebruik.nl stuurde mij het plaatje van een Monopolyspel uit de periode 1961 tot 1982, omdat daarin ook sprake is van verkeerd spatiegebruik. Het woord Inkomstenbelasting moet, en daarvoor strijdt René nl. op zijn site, aan elkaar geschreven worden, want samengestelde woorden behoren aan elkaar geschreven te worden.



 

1936-1940   (Engels) "Mini doosje" met los bord

                      Vóór de oorlog werd dit spel (met de straten van London) in 
                      Nederland geïmporteerd door de fa.Perry. Het werd geleverd 
                      met een apart velletje met de vertaling van de Engelse teksten 
                      op de Kans- en Algemeen Fonds kaartjes.
                      Het is waarschijnlijk de heer F.L.Verster geweest die in 1936, 
                      aan zijn keukentafel de vertaling heeft zitten maken en daarbij 
                      deze spellingsfout introduceerde.


 

 


±1940    Monopoly "Junior": 

               Hier is Inkomsten Belasting zelfs met 2 hoofdletters geschreven,
               hetgeen ook toen al niet juist was, want
de Wet op de Inkomstenbelasting 
               dateert uit 1914. Toen werden de Vermogensbelasting (uit 1892) en de 
               Bedrijfsbelasting (uit 1893) samengevoegd in één nieuwe 
               "inkomstenbelasting", netjes aaneen dus.

               Het kolommetje voor het betreffende veld op het bord was zo smal
               dat er wèl een afbreekstreepje gebruikt moest worden in het
               woord Inkomsten.

               N.B. Merk op dat het groene locomotiefje recht naar voren rijdt.
                       Dit zuiver Nederlandse ontwerp heeft geen vervolg gehad.
         


 


 

 

 

 


±1960    Monopoly "Super de Luxe"

                Toen na de oorlog ('40-'45) de invloed van Waddington 
                 op het ontwerp van de Europese Monopolyspellen 
                  toenam werd dat ook duidelijk herkenbaar:
                 Behalve het typische "locomotievenplaatje" verscheen 
                 ook de "terugrijdende" groene locomotief op de stations 
                 en op het veld "Extra belasting" staat nog niet de gouden ring.
                 Maar …. inkomsten belasting bleef los geschreven, maar nu 
                 geheel in hoofdletters, zowel op het bord als het Algemeen Fonds-kaartje.

            

 

 




                                                                   
Vanaf 1961 nam de invloed van het ontwerp van Parker Bros. (USA) 
                                                                    op de Europese spellen toe en nam die van Waddington - UK, de 
                                                                    licentiehouder van Parker, af. Het meest opvallend daarbij:
                                                                    Het woord Monopoly, midden op het bord in zwarte, gesloten letters 
                                                                    en de treintjes op de stations werden zwart.
                                                                    Maar…. inkomsten belasting bleef consequent  21 jaar lang fout 
                                                                    geschreven.(
foto van het bord uit de jaren 1961 tot 1982 gekregen van www.spatiegebruik.nl )








1995    Monopoly 60-jarig jubileum:

              Na 60 jaar heeft men bij Parker/Hasbro eindelijk ontdekt hoe
              inkomstenbelasting geschreven moet worden, zowel in het
              veld op het bord als op het kaartje van Algemeen Fonds.  

                                                             Let op het afbreekstreepje!

       Noot: Deze uitgave is één van de laatste waarin de
                   gulden nog gebruikt wordt. 
                   Op 1 januari 2002 werden de Euro munten en bankbiljetten
                    gelijktijdig ingevoerd in 12 landen van de Europese Unie
                    alsmede Monaco, San Marino en Vaticaanstad.
                  
                 
               

 

 

 

 

 

                                                                                     2001    Monopoly standaard editie:
                                                                                                 
                                                                                                 
Het is een goede zaak dat Parker/Hasbro ook na 2000
                                                                                                  de juiste schrijfwijze is blijven toepassen!  
                                                                                                  
                                                                                                 Zowel op het bord, met afbreekstreepje, als op
                                                                                                 het Algemeen Fonds-kaartje staat voortaan
                                                                                                 inkomstenbelasting.

                                                                                                 De valuta is nu euro (€).              

                                                                                                Noot: Valt het u ook op dat Hasbro u in 2001 nog 
                                                                                                            fatsoenlijk met u aanspreekt?

 


 









2008    Monopoly standaard editie:

             In deze, tot tot heden, laatste standaard editie is
             het toch weer niet hélemaal voor elkaar met de
              inkomstenbelasting!
             Nú is er een zetfout ingslopen, zie "belastin".

             De valuta is nu (wereldwijd) MONOPOLY-dollar;
             (= M met 2 horizontale streepjes).

            Noot: Helaas blijkt ook Hasbro, in 2008, het fatsoen afgeschaft 
                        te hebben en toegetreden te zijn tot de orde van
                        aanhangers van de Engelse taal, zoals IKEA en ZIGGO e.a., 
                        die hun klanten met jij aanspreken.
                       Jammer van de verarming van de Nederlandse taal en het fatsoen.

        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Fotograaf: Peter F.Greve

 

Your comments and/or additional informations will be highly appreciated! Only then this catalogue remains interesting! So please do send a message to:
Uw opmerkingen en/of aanvullingen worden zeer op prijs gesteld! Zo blijft deze catalogus actueel! Neemt u dan ook gaarne contact op met:

albert c. veldhuis
Zoetermeer - The Netherlands
e-mail: worldofmonopoly@gmail.com
(Nederlands,,Deutsch,Français,Magyar)